Regler for stillingskontrol

Stillinger som annonceres mærket * må kun accepteres efter forud indhentet godkendelse i Jordemoderforeningen, idet stillingen ikke er (færdig)forhandlet med Jordemoderforeningen.

Vilkårene for stillinger, der annonceres i Tidsskrift for Jordemødre uden særlige anmærkninger, kan anses for godkendt af foreningen.