Lønkompensation og kørsel ifm. kongres 2022

Der gives lønkompensation for alle kongesdelegerede enten via arbejdsgiveren eller via Jordemoderforeningen. ­­

Hvis du er tillidsrepræsentant, søger du fri med løn ligesom til TR-kurser.

Hvis du ikke er tillidsrepræsentant, kan du søge om fri med løn, men arbejdspladsen kan vælge at give dig fri uden løn. Hvis det sidste er tilfældet, får du en mødegodtgørelse fra Jordemoderforeningen.

Hvad angår kredsformanden er der disse rammer for frikøb:

  • Aktiviteter hvor du deltager i egenskab af kredsformand, i regi af og som repræsentant for kredsen dækkes af kredsformandshonorar, fx kredsbestyrelsesmøder, kredsgeneralforsamling, HB-møder, medlemsmøder, møder i arbejdsgrupper, udvalgsmøder, politiske møder og forhandlinger.
  • Aktiviteter hvor du deltager i egenskab af TR, i regi af og som repræsentant for Jordemoderforeningen, kan søges som frikøb / refusion via arbejdsgiver (akutmidler) fx landskonference, kongres, TR-kurser mm.

Det betyder altså, at der er frikøb til kongressen, hvis du både er kredsformand og TR. Hvis man ‘kun’ er kredsformand, er der ikke frikøb.

Sådan søger du refusion

Jordemoderforeningen benytter zExpense som refusionssystem.

Hvis du ikke har adgang til systemet, eller hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail på support@jordemoderforeningen.dk

Første gang du skal på zExpence skal du gå til www.zexpense.dk og logge ind med din e-mail og det modtagne engangspassword.

Klik her for en vejledning til zExpense