Meld dig ind i Fagklub for Privatpraktiserende

Du kan melde dig ind i fagklub for privatpraktiserende, hvis du er medlem af Jordemoderforeningen og helt eller delvist driver med egen virksomhed.  

Hvorfor skal der etableres en fagklub? 
Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse har i foråret 2022 givet mulighed for at etablere to fagklubber for jordemødre, der ikke er ansat i offentligt regi;  

  • én fagklub for privatansatte jordemødre og 
  • én fagklub for privatpraktiserende jordemødre.  

Ønsket om etablering af fagklub for privatansatte og fagklub for privatpraktiserende jordemødre er, at fagklubben kan samle de jordemødre, der har andre typer ansættelser/arbejdsformer og derigennem være med til at tilrettelægge de tilbud og indsatser som er relevante for netop deres medlemsgruppe.  

Jordemoderforeningen yder et fast driftstilskud til klubben, som dækker udgifter til generalforsamling, møder i fagklubbestyrelsen og fagklubbens aktiviteter, såsom netværk og videndeling. Fagklubbestyrelsen vil løbende kunne efterspørge tiltag fra Jordemoderforeningen, enten via den kursusansvarlige, næstformanden eller via indstilling til hovedbestyrelsen. Det kan fx være særlige kurser for fagklubbens medlemmer (som ligger ud over fagklubbens eget budget), ønsker om politisk påvirkningsarbejde eller nye medlemstilbud. 

Hvis du har spørgsmål til fagklubberne, er du meget velkommen til at kontakte jordemoderfaglig konsulent og kursusansvarlig Mira Fromberg Milo, mfm@jordemoderforeningen.dk

Meld dig ind i Fagklub for Privatansatte