Regler for anvendelse af Jordemoderforeningens medlemslogo

Jordemoderforeningens logo er anvendt som foreningens logo siden 1919.
Logoet har været båret som fy­sisk emblem og har præget foreningens skriftlige fremtræden i lidt forskellige ud­form­ninger gennem alle dis­se år.

Jordemoderforeningen har udviklet et nyt logo baseret på det oprindelige, som tilkendegiver, at bruge­ren er medlem af Jordemoderforeningen.

I den digitale tidsalder er det oplagt, at du som medlem af Jordemoderforeningen anvender medlems­lo­goet som dit eget digitale emblem, og du må også lade trykke visitkort eller skrift­ligt materiale, hvoraf det frem­går, at du er medlem af din professionsforening.

Til dette formål opsættes følgende regler for anvendelse af medlemslogoet:

  • Logoet må kun anvendes af aktive, autoriserede medlemmer af Jordemoderfor­e­nin­gen. Hvis du er i restance, må du ikke anvende logoet
  • Du er forpligtet til at følge Jordemoderforeningens etiske retningslinjer samt til at iagt­ta­ge god faglig skik og følge gældende love og bekendtgørelser.
  • Du må ikke reklamere for andre organisationer sammen med Jordemoderforeningens med­lems­logo. Dog kan en afvigelse ske efter ansøgning (kontakt sek@jordemoderforeningen.dk)
  • Hvis der er flere jordemødre ansat eller tilknyttet en klinik/hjemmeside, hvor med­lems­logoet benyt­tes, skal alle ansatte eller tilknyttede jordemødre opfylde oven­nævn­te betingelser.
  • Hvis du ikke opfylder ovennævnte krav, skal logoet straks fjernes fra din profil, din hjem­mesi­de, ligesom trykt materiale ikke må benytte logoet fremadrettet, og allerede trykt materiale ikke må uddeles.  
  • Du må ikke ændre i logoet. Der er frit valg mellem udgaven i sort/hvid og i farve.
  • Misbrug af logoet vil blive retsforfulgt.
  • Retten til at benytte logoet kan trækkes tilbage af Jordemoderforeningen.  
Logoet sendes i forskellige for formater, når nedenstående formular er modtaget

Anvendelse af Jordemoderforeningens medlemslogo

Privatpraktiserende medlemmer af Jordemoderforeningen kan søge om tilladelse til at anvende logoet ‘medlem af Jordemoderforeningen’ i deres markedsføring

Navn(Påkrævet)
Jeg har læst og accepteret betingelserne for at anvende logoet(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.