Privat ansat og privatpraktiserende

Privat ansat

Som privat ansat ansættes du efter en individuel kontrakt, hvis du ansættes steder i det private erhvervsliv f.eks. på fertilitetsklinikker, i jordemoderklinikker mm., hvor Jordemoderforeningen ikke har indgået overenskomst. Du skal i den situation være opmærksom på, at din kontrakt, skal tage højde for en række forhold, der enten ikke eller kun i ringe grad er reguleret i lovgivningen. Det vil typisk være centrale vilkår for ansættelse som f.eks. arbejdstidsbestemmelser, ret til 6 ferieuge, pensions- og lønniveau, adgang til lønforhandling, lønnet barsel, fri ved barns syg, ret til omsorgsdage mm.  

Jordemoderforeningen anbefaler, at du kontakter Jordemoderforeningen, for at få sparring på regler og muligheder i ansættelsen såfremt due r ved at tage ansættelse i det private. Vi tilbyder også en gennemgang af din kontrakt. 

Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med Storkereden – find overenskomsten her: Se overenskomsten her

Læs mere om vikaransættelse og ansættelse i lægepraksis/speciallægepraksis her

Privatpraktiserende / selvstændige

Som privatpraktiserende/selvstændig jordemoder er du ansvarlig for din virksomhed både fagligt, juridisk og økonomisk. Vær opmærksom på, at du ikke omfattet af lovgivning for lønmodtagere, fx funktionær- og ferielov. Jordemoderforeningen yder ikke egentlig selvskabsretlig rådgivning f.eks. rådgivning vedr. SKAT, revision og kontraktsindgåelse med andre private aktører, men bistår dig gerne i alt, hvad der vedrører dit faglige virke f.eks. autorisationsspørgsmål, journaliseringsregler, tilsynssager, oprettelse i behandlingsstedsregisteret. Jordemoderforeningen tilbyder ligeledes en gratis erhvervsansvarsforsikring for alle medlemmer – læs mere om nedenstående under “Info til privatpraktiserende”

  • Behandlingsstedregisteret, det sundhedsfaglige tilsyn og oprettelse i SOR
  • Journalføring 
  • Patientklager
  • Sygeforsikring “danmark
  • A-kasse
  • Relevante forsikringer – gratis erhvervsansvarsforsikring 
  • Privatpraktiserende som bibeskæftigelse