Ferie

Her kan du læse om regler og aftaler for afholdelse af ferie.

Se video om de nye ferieregler nedenfor:

De nye ferieregler om samtidighedsoptjening af ferie træder i kraft 1. september 2020.

Hvis du har spørgsmål, som filmen ikke besvarer, kan du læse mere nedenfor eller spørge din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du spørge Jordemoderforeningens sekretariat. 

Ferie planlægges og aftales med din ledelse. De fem første ferieuger optjenes med 2,08 dag per måned. 6. ferieuge optjener du i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

Ferieplanlægger
I Ferieplanlæggeren kan du indtaste, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, hvorvidt du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud.
I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Gå til Ferieplanlæggeren

FAQ om ferie


Se liste over FAQ om ferie

Ferievejledningerne


Om ny ferie:

Vejledning om ny ferie i kommuner

Vejledning om ny ferie i regioner

Vejledning om ny ferie i staten

Vejledning om ny ferie for privatansatte

Særligt om overgangsperioden:

Vejledning om overgangen til de nye ferieregler på det regionale område

Vejledning om overgangen til de nye ferieregler på det kommunale område

Vejledning om overgangen til de nye ferieregler på det statslige område

Ferieaftalerne


Danske Regioner

Ferieaftalen

Kommenteret ferieaftale

Aftale om 6. ferieuge

Kommunernes Landsforening

Kommenteret ferieaftale

Staten

Ferielov

Ferieaftale

Ændring af ferieaftale


Danske Regioner

Ændring af aftale om ferie for personale ansat i regioner

Staten

Ændring af aftale om ferie – ophævelse af §17 – Staten