Overenskomst og aftaler

Her kan du læse den regionale, kommunale, statslige og de private overenskomster og aftaler, som Jordemoderforeningen har indgået for alle ansatte på de enkelte områder.

Med Jordemoderforeningens lønberegner kan du tjekke om din løn er korrekt.

Regionale og lokale aftaler

Ud over de nationalt gældende overenskomster og aftaler, kan din tillidsrepræsentant (TR) eller din kredsforkvinde aftale hhv. lokale eller regionale aftaler om fx KJO, plustid eller tillæg for kvalifikationer eller funktioner.

Hvis du ønsker en gennemgang af de regionale og lokale aftaler, der gælder for dig, skal du kontakte din TR. Regionale og lokale aftaler skal tolkes ud fra den lokale kontekst, de er indgået i. Uden konteksten kan aftalerne let misforstås. Find min TR.

Din tillidsrepræsentant kan finde alle lokale aftaler på et lukket område for tillidsrepræsentanter.


Regionale overenskomster og aftaler

Overenskomst for ikke-ledende ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre
Arbejdstidsaftale for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen
Aftale om lokal løndannelse for Ergoterapeutforeningens, Danske Fysioterapeuters og Jordemoderforeningens område
Overenskomst for ledere på Ergoterapeutforeningens, Danske Fysioterapeuters og Jordemoderforeningens område

Kommunale overenskomster og aftaler

Overenskomst for ansatte i KL
Læs overenskomsten her:

Overenskomst for ansatte i KL

Statslige overenskomster og aftaler

Overenskomst for Akademikere i staten
Læs overenskomsten her:

Overenskomst for Akademikere i staten

Overenskomst med vikarbureauer

Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforeningen og Jordemoderforeningen
Overenskomst mellem PowerCare og Jordemoderforeningen
Overenskomst mellem Vikar House og Jordemoderforeningen
Overenskomst mellem MedicoTrust og Jordemoderforeningen
Overenskomst mellem Adecco og Jordemoderforeningen

Overenskomst med private