Uarbejdsdygtighed før barselsorlov

Ret til fravær med sædvanlig løn

Du har ret til fravær med sædvanlig løn tidligere end 8 uger før terminsdatoen (førtidig barselsorlov), hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Din læge vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb, f.eks. truende abort, svangerskabsforgiftning, bækkenløsning, for tidlig løsning af moderkagen
  • Dit arbejde medfører risiko for fosteret, eller
  • Din graviditet på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer dig i at udføre dit arbejde, og din leder ikke kan tilbyde dig andre passende opgaver.

Betingelserne fremgår af selve barselsloven.

Du har også ret til lønnet fravær på grund af særligt begrundede undersøgelser, f.eks. fostervandsprøve. Det gælder også fravær på grund af graviditetsgener, når generne i det enkelte tilfælde medfører en tilstand, der gør dig uarbejdsdygtig i dit hverv som jordemoder.

Endvidere har du ret til lønnet fravær, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af abort (spontan eller provokeret) – så længe uarbejdsdygtigheden varer.

Sygdom under graviditeten, der ikke falder ind under disse situationer betragtes som almindeligt sygdom.