Barsel og børn

Her finder du regler om familiemæssigt fravær, herunder: reglerne om barsels-, adoptions- og forældreorlov, ret til barns sygedage og omsorgsdage.

Du finder de vigtigste regler om retten til løn, varsling af orlov med mere i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” – også kaldet barselsaftalen. Du kan se barselsaftalen for ansatte i regionerne, staten og kommunerne i boksene til højre.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til barselsaftalen. Hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)

Du kan også læse dette administrationsgrundlag, som KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet.