Barsel og børn

Her finder du regler om familiemæssigt fravær, herunder: reglerne om barsels-, adoptions- og forældreorlov, ret til barns sygedage og omsorgsdage.

Du finder de vigtigste regler om retten til løn, varsling af orlov med mere i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” – også kaldet barselsaftalen. Du kan se barselsaftalen for ansatte i regionerne, staten og kommunerne i boksene til højre.

Bemærk: Du skal indlevere din barselsplan til arbejdsgiver inden dit barn er 6 uger, hvis du skal have ret til at anvende din fulde fraværsret.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til barselsaftalen. Hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)

Du kan også læse dette administrationsgrundlag, som KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet.