Forlængelse af forældreorlov

Du kan vælge at forlænge din orlov ud over de 32 uger med 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger – jeres barn er så hhv. 50 eller 56 uger gammelt. Din partner har samme ret til forlængelse.

Se uddybende bemærkninger i den kommenterede barselsaftale, § 10, stk. 2.

Du skal give din arbejdsgiver besked om orlov og forlængelse af orloven senest 6 uger efter fødslen. Hvis denne frist overskrides har du ikke længere ret, men kan måske lave en aftale herom.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov – se under udskudt forældreorlov

Ligesom den første del af barslen, tæller forlængelsen med i din anciennitet.