Forlængelse af barselsorlov

Forlængelse af barselsorlov

Du kan vælge at forlænge din orlov ud over de 32 uger med 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger – dit barn er så hhv. 50 eller 56 uger gammelt.

Se uddybende bemærkninger i den kommenterede barselsaftale, § 10, stk. 2.

Du skal give din arbejdsgiver besked om orlov og forlængelse af orloven senest 6 uger efter fødslen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov – se under udskudt forældreorlov

Ligesom den første del af barslen, tæller forlængelsen med i din anciennitet.