Forlængelse af forældreorlov

Du kan vælge at forlænge din orlov ud over de 32 uger med 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger – jeres barn er så hhv. 50 eller 56 uger gammelt. Din partner har samme ret til forlængelse.

Se uddybende bemærkninger i den kommenterede barselsaftale, § 10, stk. 2.

Du skal give din arbejdsgiver besked om orlov og forlængelse af orloven senest 6 uger efter fødslen. Hvis denne frist overskrides har du ikke længere ret, men kan måske lave en aftale herom.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov – se under udskudt forældreorlov

Betingelse for at holde forlænget orlov er, at perioden med orlov er ubrudt, dvs. der kontinuerligt er én forældre på orlov. Du kan altså vende tilbage til dit arbejde for en periode, så længe den anden forældre er på orlov i denne periode.

Ligesom den første del af barslen, tæller forlængelsen med i din anciennitet.

I henhold til aftale om fravær af familiemæssige årsager § 16, stk. 2 og 26, stk. 2 udstrækkes den pension, som den ansatte har ret til. Der bliver derfor indbetalt forholdsmæssig pension for forlængelsen. Derfor optjener du også ferie hos din nuværende arbejdsgiver i forlængelsen.