Genoptagelse af arbejdet i orloven

Genoptagelse af arbejdet i orloven

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet i dagpengeperioden. Dette kan ske på to måder:

Arbejdet genoptages i op til 80 % af den arbejdstid, du var ansat på før orlovens begyndelse – som fuldtidsansat vil det sige op til 29,6 timer.

Genoptagelsen indebærer, at du hverken kan forlænge fraværsretten (orloven), dagpengeretten eller perioden med løndækning.

For ansatte, der har forlænget fraværet ud over de 32 uger efter barnets 10. uge – eller udskudt orloven – giver bestemmelsen mulighed for delvis genoptagelse af arbejdet.

Arbejdet genoptages delvist. Ved en sådan genoptagelse forlænges retten til fravær og sædvanlig løn med den tid, arbejdet genoptages – i perioden med løndækning.

Delvis genoptagelse kan ske i fraværet i de første 10 uger efter fødslen og i op til de 32 uger herefter.

Du får løn for de timer, arbejdet er genoptaget, og dagpenge for de timer, du holder orlov. Retten til fravær og sædvanlig løn forlænges med den tid, arbejdet genoptages.

Der er ikke fastsat en nedre grænse for antallet af timer, som arbejdet genoptages med, men som minimum skal der afholdes 1 times orlov pr. uge.

Delvis genoptagelse af arbejdet kræver, at du eller din partner ikke har valgt at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 uger eller 46 uger – eller udskudt den.

Vær opmærksom på, at du ikke kan genoptage arbejdet i de første 2 uger efter fødslen i de 2 nævnte situationer.