Barsel og forældreorlov

Barsel og forældreorlov

Du finder de vigtigste regler i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” – også kaldet barselsaftalen.

I aftalen finder du bl.a. reglerne om:

  • Graviditet
  • Barselsorlov
  • Adoption
  • Omsorgsdage

Du kan se barselsaftalen for ansatte i regionerne, staten og kommunerne i boksene til højre.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til barselsaftalen. Hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)

Klik på emnerne nedenfor og få mere at vide

Barselsaftaler

Regionerne
Kommenteret barselsaftale

Protokollat om stedbarnsadoption af en registreret partners barn
Kommunerne
Kommenteret barselsaftale

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov
Staten
Aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage

Kommenteret barselsvejledning

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager