Barsel og forældreorlov


Barsel og forældreorlov

Du finder de vigtigste regler i ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” – også kaldet barselsaftalen.

I aftalen finder du bl.a. reglerne om:

  • Graviditet
  • Barselsorlov
  • Adoption
  • Omsorgsdage

Du kan se barselsaftalen for ansatte i regionerne, staten og kommunerne i boksene til højre.

Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til barselsaftalen. Hvis du har spørgsmål om barselsdagpenge, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (www.borger.dk/barselsdagpenge)


Klik på emnerne nedenfor og få mere at vide


Barselsaftaler

Regionerne
Kommunerne
Staten