Ferie under barsel og forældreorlov

Hovedferie 
Når du holder barselsorlov, er du forhindret i at holde din ferie. Er der ikke mulighed for, at du kan nå at holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), bliver ferien overført til den kommende ferieafholdelsesperiode året efter. Dog kan 5. og 6. ferieuge udbetales.
Restferien
Restferien skal afholdes inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Hvis du fortsat på grund af barselsorloven ikke kan nå at holde restferien – eller dele heraf overføres løn eller feriegodtgørelse for den resterende restferie ved ferieafholdelsesperiodens afslutning.

Udbetaling kan finde sted for 5. og 6. ferieuge, når du har været feriehindret grundet barsel. De første 4 ugers ferie overføres til næste afholdelsesperiode.
6. ferieuge
6. ferieuge kan du under alle omstændigheder få udbetalt ved ferieårets afslutning.
Overførsel af ferie 
Indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du overfører ferien til næste ferieafholdelsesperiode.

I bør angive i aftalen, hvor meget ferie, der overføres, og hvornår eller hvordan den overførte ferie skal afholdes. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du vil have hjælp til at indgå en sådan aftale.

Du har mulighed for at holde din ferie, hvis du afbryder din barselsorlov efter reglerne om udskydelse af orloven. Du kan dog ikke afbryde din orlov, hvis du har valgt at forlænge den.

Læs mere om barselorlov og ferie