Barsel- og forældreorlov med løn og dagpenge

Inden fødslen – graviditetsorlov

Regional og kommunal ansat
Som regional og kommunal ansat har du ret til at gå på graviditetsorlov med fuld løn 8 uger inden din terminsdato.
Statsansat
Som statsansat har du ret til at gå på graviditetsorlov med fuld løn 6 uger inden din terminsdato.
Privatansat
Som privatansat følger dine forhold af de regler, der er angivet i dit ansættelsesbevis eller i den overenskomst som Jordemoderforeningen har indgået med din arbejdsgiver. Du vil som minimum have ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før fødslen på barselsdagpenge.

Barselsorlov – fra fødslen og 10 uger frem

Offentlig ansat
Er du offentlig ansat (regionalt, kommunalt eller ansat i staten), har du som mor ret til fravær med løn i 10 uger efter fødslen – det er den del, der kaldes barselsorlov.
Privatansat
Er du privatansat har du også ret til fravær i 10 barselsuger efter fødslen, men det er ikke sikkert, at du har ret til fuld løn i ugerne. Dine forhold følger de regler, der er anført i dit ansættelsesbevis eller i den overenskomst som Jordemoderforeningen har indgået med din arbejdsgiver. Du vil dog altid som minimum have ret til barselsdagpenge i perioden.
Offentligt ansatte fædre/medmødre
En far/medmor har ret til fravær i 2 uger umiddelbart efter fødslen – også kaldet fædreorlov. Offentligt ansatte fædre har ret til fuld løn under fædreorloven. 
Privatansatte fædre/medmødre
Privatansatte fædres rettigheder fremgår af ansættelsesbeviset eller i den overenskomst der er indgået med arbejdsgiveren, men de har som minimum ret til barselsdagpenge i de 2 uger.

Forældreorlov – fra barnets 11. uge og frem

Som forældre har du altid ret til fravær i op til 32 uger efter barselsorloven (de første 10 uger) er gået. Det vil sige fravær indtil barnet bliver 42 uger gammel (10+32 uger). De 32 uger kaldes forældreorlov.

Retten til fravær under forældreorloven kan benyttes af begge forældre. Forældrene kan være på orlov samtidig eller forskudt, og orloven kan udskydes til et senere tidspunkt – eller forlænges mod, at du får en lavere sats end de fulde barselsdagpenge. Disse muligheder kan du læse om i afsnittene nedenfor.

Du skal dog bemærke, at ikke alle uger i forældreorloven er med fuld løn – i en del af ugerne vil du kun få barselsdagpenge, typisk i den sidste del af orloven.

Forældrene har hver 24 ugers dagpenge.
Heraf er 2 uger i forbindelse med barselsorlov øremærket til hver af forældrene. Disse skal holdes i forbindelse med fødslen. Derudover er 9 af de tilbageværende 22 ugers (24 uger- 2 uger) dagpenge øremærket til hver af forældrene.
De resterende 13 uger har forældrene mulighed for at overdrage til hinanden.

Hvor mange uger, du får fuld løn, afhænger af din overenskomst eller af dine rettigheder som privat ansat. Langt de flest ansatte har en overenskomst, der giver fuld løn i en kortere eller længere del af forældreorloven. Lønretten er afhængigt af, at arbejdsgiver får refusion i barselsdagpengene under barsel- og forældreorloven.

På det offentlige område (regionalt, kommunalt eller i staten), har moren ret til 10 ugers løn under barselsorloven samt 10 ugers løn under forældreorloven. Herudover er der 6 yderligere ugers løn, som den ene af forældrene kan benytte – dvs. mor har mulighed for at holde 26 ugers lønnet orlov fra barnets fødsel. Faren/medmoren har ret til 2 ugers lønnet barsel i forbindelsen med fødslen og 10 uger løn under forældreorloven.

Moren anvender barselsorlov før hun påbegynder afvikling af forældreorlov. Farens ret til forældreorlov er fleksibel og kan lægges både når barnet er helt lille eller på et senere tidspunkt indenfor barnets første 42 uger.

Er du privatansat fremgår dine rettigheder af ansættelsesbeviset eller af den overenskomst som Jordemoderforeningen har indgået med din arbejdsgiver. Du vil altid som minimum have krav på barselsdagpenge i forældreorloven. Det antal af uger du har krav på at få fri, afhænger af hvor meget forældreorlov du tager og hvor mange uger barnets anden forældre tager.

Er du privatansat kan du altid ringe til Jordemoderforeningen og blive vejledt omkring dine rettigheder. Er du offentlig ansat og har du en tillidsrepræsentant, kan du spørge hende om reglerne.