Tilbagevenden efter barselsorlov

Tilbagevenden efter barselsorlov

Du har som udgangspunkt ret til at vende tilbage til den samme stilling efter din orlov. Der kan dog være tilfælde, hvor din arbejdsgiver – af saglige grunde – kan ændre stillingsindholdet eller vilkårene, som du må tåle. Ændringen kan eksempelvis være på grund af nødvendige generelle omstruktureringer på arbejdspladsen.

Den ændrede stilling skal dog være en tilsvarende eller en lignende stilling i overensstemmelse med dit ansættelsesbrev/ansættelsesforhold. Såfremt du oplever at komme tilbage efter endt orlov til en ringere stilling eller vilkår, bør du drøfte dette med din tillidsrepræsentant.