Udskudt forældreorlov

Du kan vælge at udskyde din forældreorlov fra den 10. uge efter fødslen.

Du kan vælge at udskyde din forældreorlov på to forskellige måder:

  1. Retsbaseret udskydelse
  2. Aftalebaseret udskydelse

1. Retsbaseret udskydelse

Den ene mulighed er det, der kaldes ”retsbaseret udskydelse”. Det har du krav på, og din arbejdsgiver kan derfor ikke nægte dig denne udskydelse, hvis du fremsætter ønske herom. Du kan udskyde din orlov med 5 uger. Den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode, og inden dit barn er fyldt 9 år.

Du skal give din arbejdsgiver besked senest 6 uger efter fødslen, hvis du vil gøre brug af den retsbaserede udskydelse af orloven. Du er ikke forpligtiget til at oplyse, hvornår den udskudte orlov bliver afholdt.

Når du vil gøre brug af den udskudte orlov, skal du med 16 ugers varsel underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde den udskudte orlov. Den udskudte orlov skal afholdes i en sammenhængende periode.

Hvis du afbryder den udskudte orlov, fortaber du retten til yderligere orlov. Orloven kan således ikke afbrydes for at afvikle omsorgsdage eller afspadsering for derefter at genoptages.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den retsbaserede udskudte fraværsret, bevarer du retten overfor en ny arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov.

2. Aftalebaseret udskydelse

Den anden mulighed er ”aftalebaseret udskydelse”, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver kan udskyde op til 32 uger efter barnets 10. uge. Den udskudte orlov skal holdes inden barnet er fyldt 9 år. Du behøver ikke at afholde den aftalebaserede udskudte orlov samlet.

Udskydelse af orloven kræver, at du indgår en aftale herom med din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan frit vælge, om han/hun vil indgå sådan en aftale – du har således ikke en lovmæssig ret til at få udskudt orlov på mere end 5 uger.

En evt. aftale om aftalebaseret udskydelse skal være indgået senest 6 uger efter fødslen.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos den nye arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale herom med din nye arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov.