Natarbejde

Nattevagter er et vilkår for en stor del af jordemoderlivet. Nogle elsker det, men de fleste oplever på et tidspunkt, at natarbejde udfordrer. Nogle oplever måske også, at de må ændre ‘strategi’ for at klare natarbejde alt efter, hvilken livsfase de er i.

I 2020 lavede Jordemoderforeningen en undersøgelse af jordemødres oplevelser af nattevagter. Heraf fremgår:

  • 68 % af jordemødre med nattevagt tilknyttet deres funktion har på et tidspunkt overvejet at forlade deres arbejde på hospitalet.
  • 54 % procent af de jordemødre, der har overvejet at forlade sygehuset, skyldes det belastningen ved nattevagterne. 
  • 56 % af jordemødrene oplevede, at den seneste nattevagt, de havde, var fysisk belastende.
  • 43 % af jordemødrene oplevede, at den seneste nattevagt, de havde, var psykisk belastende.

Læs hele Jordemoderforeningens undersøgelse her

Værd at vide om natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde
Du har ret til et gratis helbredstjek min. hvert 3. år, hvis du arbejder mere end 300 timer pr. år i tidsrummet 22.00-05.00, eller hvis du udfører min. 3 timer om dagen af dit arbejde i tidsrummet 22.00-05.00.

Læs mere:
Arbejdstilsynets vejledning vedr. helbredskontrol ved natarbejde

Læs også:
Anbefalinger om brystkræft og natarbejde
Magasinet Arbejdsmiljø – temanummer om natarbejde

Læs også:
“To eller flere nattevagter om ugen øger risiko for ufrivillig abort”,
 Tidsskrift for Jordemødre, nr. 3, 2019
Gravide og natarbejde
Jf. Arbejdsmiljøloven skal al arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i sin forskning dokumenteret, at gravide frem til 20. uge med mere end 1 nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort. Læs mere her.

Arbejdstilsynets vejledning beskriver, at arbejdsgiver, ved planlæggelse og tilrettelæggelse af gravides natarbejde, skal tage højde for, at der kan være behov for, at gravide medarbejdere får ændret arbejdstiden, fx i form af kortere, færre eller ingen nattevagter.

Jordemoderforeningen mener derfor, at alle arbejdspladser, hvor der er behov for at gravide varetager nattevagter, skal arbejdstilrettelægge således, at der er mindst en uge mellem hver nattevagt for de gravide ansatte frem til uge 20. Herefter bør det tilstræbes at den gravide fritages fra nattevagter, eller som minimum drøftes med den gravide, hvordan nattevagter (forsat med minimum en uges mellemrum) kan tilrettelægges, så den gravide ikke oplever nattevagterne som belastende.
Anbefalinger om tilrettelæggelse af nattevagter
Overordnet planlægning
En ekspertgruppe bestående af 15 forskere har ud fra den hidtidige forskning vurderet, hvordan natarbejde kan tilrettelægges så risiko for ulykker, kræft og graviditetskomplikationer mindskes.
Risiko kan mindskes ved at tilrettelægge natarbejde, så søvn og kroppens døgnrytmer forstyrres mindst muligt, – altså ved at have få nattevagter i træk, tilstrækkelig tid mellem to vagter, og at den enkelte vagt er af kortere varighed. De konkrete råd til tilrettelæggelse er:

– Højst 3 nattevagter i træk. 
– Mindst 11 timer mellem to vagter. 
– Højst 9 timers varighed pr. vagt.

Ligeledes anbefales det, at:
Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.
Læs mere her

Hør Professor på NFA Anne Helene Garde i Hjernekassen på P1 om anbefalingerne til tilrettelægges så risiko ved natarbejde mindskes:
https://www.dr.dk/lyd/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2023-02-07
Forslag til håndtering af nattevagter
Det er individuelt, hvilke råd, der virker bedst. Nedenstående skal derfor ses som redskaber, der kan hjælpe, – ikke som en liste over nødvendigheder for at nattevagter kan tolereres.

1. Hold øje med, hvad du spiser
Spis dit sidste større måltid før klokken 2.00. Din fordøjelse og dit stofskifte går ned i tempo om natten, og du har svært ved at fordøje store og tunge måltider. Især hvis de er fyldt med fedt og sukker. Du risikerer at blive træt og få ondt i maven. Spis i stedet hyppige, små og letfordøjelig måltider som for eksempel frugt, grønt, suppe og mælk.

2. Hold mindst 3 små pauser i løbet af din nattevagt. Læs mere om pauser her.

3. Få mindst 1 powernap i din nattevagt. Læs om powernap her

4. Drik rigeligt med vand
Sørg for at drikke vand, men hold lidt igen de sidste timer af din nattevagt, så du ikke får ødelagt din søvn af at du skal på toilettet.

5. Hold dig fra kaffe, slik og nikotin
Koffein, sukker og nikotin holder dig vågen, så stop indtag heraf mindst tre timer, før du skal sove.

6. Sæt natfilter på PC og andre digitale redskaber
Både på dine arbejdsredskaber og din telefon.

7. Husk solbriller på vej hjem
Er det lyst, når du skal hjem fra arbejde, så tag solbriller på. Solbriller kan minimere, at lyset gør dig mere vågen.

8. Få en fast morgenrutine
Når du kommer hjem, hjælper en fast morgenrutine dig til at falde i søvn. Spis eventuelt et let måltid, før du går i seng.
Ret til max en nattevagt pr. uge ved graviditet
Det blev ved OK24 besluttet, at der skal tages et særligt hensyn til gravide medarbejdere. Når arbejdsgiveren er bekendt med graviditeten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 14 dage efter sørger for at arbejdet planlægges således, at den gravide ikke udfører natarbejde mere end én gang om ugen.
Overenskomstens parter drøfter de nærmere detaljer i udførelsen af denne ret. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så tal med din lokale tillidsrepræsentant.

Pjece om natarbejde

Danske regioner og Sundhedskartellet lavede i 2012 denne pjece.

Formålet med pjecen er at skabe opmærksomhed om og anerkendelse af natarbejdere, samt at inspirere dig og dine kollegaer til at arbejde med at minimere omfanget af generne og risiciene ved natarbejde.