Chikane

Det er arbejdsgivers ansvar at forebygge og håndtere chikane af medarbejdere. Men det er en fælles opgave at ændre kulturen på arbejdspladsen. Og det kræver en aktiv indsats at få stoppet chikane på en arbejdsplads.

Det er forskelligt, hvornår noget opfattes som chikane. Dette stiller krav til ledelsen om at:

  • facilitere drøftelser om individuelle grænser
  • oplyse alle medarbejdere om, hvem de skal kontakte/få hjælp fra, hvis de er udsat for chikane.

Derudover skal ledelsen sikre, at der laves en risikovurdering og en handleplan, så afdelingen kontinuerligt kan forebygge chikane og alle ved hvad, der kan og skal gøres.

Få råd og vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Definition
Chikane, mobning eller krænkende handlinger er alle begreber, der dækker over en opførsel, som er upassende, ubehagelig eller sårende, og dermed en opførsel, som skal stoppes. På denne side benævnes det samlet under ‘chikane’.

Chikanen kan være både fysisk, psykisk og digital.

Der er særligt tale om chikane, når den udsatte person ikke er i stand til at forsvare sig effektivt, – fx når der foreligger et afhængigheds- eller over-/underordnelsesforhold. Det kan også være umuligt at forsvare sig effektivt, hvis man bliver udstillet på sociale medier for sin ageren i en arbejdssituation, hvorom man selv har tavshedspligt.

Der kan være tale om chikane i forhold til fx køn, etnisk baggrund eller politisk/ religiøs overbevisning.
Der er tale om seksuel chikane, når en person udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter. Seksuel chikane kan både forekomme fysisk, verbalt og digitalt, herunder på sociale medier, hjemmesider og andre digitale platforme.
Chikane på arbejdspladsen
Chikane på eller i relation til arbejdet kan have forskellige former: Det kan fx være:
– At blive råbt ad
– Tilbageholdelse af nødvendig information
– Sårende bemærkninger, ubehagelige drillerier
– Angreb mod eller kritik af kolleger/medarbejderes privatliv
– Nedvurdering af kompetencer, alder, køn, etnicitet m.v.
– Krænkende mails, SMS, optagelse og deling af private billeder og videoer; også på sociale medier
– Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
Injurier, blufærdighedskrænkelse, vold og trusler mod offentligt ansatte kan straffes jf. Straffeloven.
Digital chikane
Digital chikane kan have forskellige former. Det kan fx være
– Optagelse og/eller videredeling af private billeder, film og oplysninger
– Hacking
– Uønskede henvendelser i tekst eller tale
– Injurierende udtalelse, hate speech, bagtalelse, sårende bemærkninger m.v. fx i mails eller på Sociale Medier (SoMe)

Sidstnævnte bliver ikke mindre grænseoverskridende, hvis den chikanerede er forhindret i at tage til genmæle pga. tavshedspligt.
Plan for tilfælde af digitale chikane
I bør have en plan for håndtering af digital chikane før det finder sted.

Proceduren skal fastlægge, hvem der gør hvad fra start til slut bl.a. i forhold til at:
– Sikre dokumentation, – fx ved kopi af skærmbillede, gemme SMS eller mail
– Standse chikanen, – fx få kommentarer fjernet fra hjemmesider el.lign. Se nedenfor.
– Rette henvendelse til udøveren og opfordre til at chikanen slettes/ophører
– Politianmelde fx ved trusler / anmode om en bistandsadvokat / kontakte de sociale myndigheder
– Håndtere kommunikation til kolleger/ presse/ andre parter.
– Sørge for psykologhjælp til den chikanerede.

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø beskriver hjælp til forebyggelse m.m. her.
Sådan fjerner du digital chikane fra SoMe
Tag kontakt til operatører af de forskellige hjemmesider og sociale medier, hvor det chikanerende indhold er delt og bed dem om at fjerne materialet

Facebook – brug Facebooks eget anmeldersystem: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Snapchat – sletning af en andens story sker ved at holde fingeren på billedet indtil der dukker et flag op. Det klikker du på, hvorefter du får muligheden for at anmelde.

Youtube – brug Youtubes eget anmeldersystem:
https://www.youtube.com/reportabuse

Instagram – brug Instagrams eget anmeldersystem her: https://help.instagram.com/contact/584460464982589

Forskningsprojekt

Vil du deltage i forskningsprojekt om upassende opførsel på arbejdspladsen, så tryk her og læs mere.