Forskningsprojekt – chikane

Har du været vidne til upassende eller grænseoverskridende adfærd på din arbejdsplads? Vi søger deltagere til forskningsprojekt.

Har du stået i situationer, hvor kolleger har været udsat for noget, som du synes ikke var OK? Som var over grænsen? Det kan være lumre bemærkninger, nedværdigende kommentarer eller upassende eller uønsket berøring.

Hvis ja, vil jeg gerne interviewe dig om dine oplevelser. Både hvis du valgte at gribe ind – eller hvis du ikke gjorde noget. Dine erfaringer er vigtige for at forstå, hvordan arbejdspladser kan skabe et godt arbejdsmiljø uden krænkende handlinger.

Hvem kan deltage?

Alle som har været vidne til upassende og grænseoverskridende adfærd. Det kan både være hvis du har overværet en enkelt episode, eller hvis du har været vidne til krænkende adfærd over en længere periode.

Hvad indebærer deltagelse?

Du vil blive interviewet om dine oplevelser med at være vidne til grænseoverskridende eller upassende adfærd på en nuværende eller en tidligere arbejdsplads. Interviewet foregår i foråret 2024 og varer ca. 90 minutter. Som interviewdeltager vil du være fuldstændig anonym.

Hvad skal vi bruge dine erfaringer til?

Upassende og krænkende adfærd på arbejdspladsen er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Fra forskningen ved vi, at kolleger kan gøre en forskel ved at gribe ind i konkrete situationer – men at mange er i tvivl om, hvorvidt de skal blande sig, og hvordan. Dine erfaringer kan give et bedre indblik i de forskellige reaktioner, vidner til krænkende handlinger kan opleve. Det vil hjælpe os med at udvikle bedre forebyggelsesredskaber fremover.

Hvordan deltager jeg?

Kontakt ph.d. stipendiat Kristian Stampe Nielsen på kstampe@health.sdu.dk eller tlf. 65 50 49 90

Dette forskningsprojekt gennemføres af ph.d. stipendiat Kristian Stampe Nielsen under forskningsgruppen THRIVE ved Syddansk Universitet og i overensstemmelse med gældende lov om databeskyttelse (GDPR) og universitets etiske retningslinjer.