Idebank til bedre arbejdsmiljø

Inspiration til indsatser kan findes mange steder. Disse sites er gode steder at søge inspiration:

Sammen om Mental Sundhed

Jordemoderforeningen er partner i Sammen om Mental Sundhed. Her kan du få svar på, hvordan du, din arbejdsplads og ledelsen kan være med til at håndtere udfordringer med den mentale sundhed.

Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA)

BFAs hjemmeside ‘Arbejdsmiljøweb’ samler erfaringer med indsatser i arbejdsmiljøet på hospitaler og andre steder i det offentlige velfærds og administrationsområde.

Her kan du også få mere viden om ‘Besøgsteamet’, som tilbyder jer et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forbygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Alle forløb forgår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer.

Læs mere om mulighederne og læs om, hvordan I kan starte et samarbejde med besøgsteamet.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den offentlige instans, der tilser arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Hos arbejdstilsynet kan du få sparring på problemstillinger og konkrete svar på spørgsmål om alt, der handler om dit arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan træffes på tlf.: 70 12 12 88 (man-tor: 8-15, fre: 8-14)

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i, udvikler evidens for indsatser og udfører indsatser for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Ekspertrådgivning i psykisk arbejdsmiljø

Ekspertrådgivning i psykisk arbejdsmiljø er GRATIS rådgivning, som er finansieret af overenskomstmidler og som er specialister i at yde rådgivning til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes og fastholdes inden for temaerne:
• Forandringer på arbejdspladsen
• Vold og krænkelser
• Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven
• Introduktion og fastholdelse af medarbejdere

Hjælp til initiativer lokalt:
Rette kompetencer til rette opgaver

Støtten er finansieret af Danske Regioner og de faglige organisationer i sygehusvæsenet.

Natarbejde

Natarbejde giver særlige udfordringer for arbejdsmiljøet.

I denne pjece får du flere vinkler på, hvad I kan have gavn af at drøfte forud for planlægningen af natarbejde.

Husk også Det Nationale Forskningscenters anbefalinger. Dem finder du her i Faktaark 72 om:

  • Højst 3 nattevagter i træk.
  • Mindst 11 timer mellem to vagter.
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt
  • For gravide skal der være mindst en uge mellem nattevagter