Pause og restitution

Det er vigtigt at holde pauser og ‘lade op’, – både i løbet af arbejdsdagen og mellem arbejdsdagene.

Vi er ikke skabt til at være i aktivitet i 8+ timer i træk. Vi har brug for en vekselvirkning mellem aktivitet og restitution. Restitution er et biologisk behov og en nødvendighed for helbred og opgaveløsning. En arbejdsdag på +8 timer uden pauser får os så højt ‘op i gear’, at det kan være svært at an restituere ordentligt efterfølgende, – derfor er pauser i løbet af arbejdsdagen vigtige.

Branchefællesskab for arbejdsmiljø har lavet denne vejledning, med materialer og råd om, hvordan I kan bruge dem.

Branchefællesskabet har også lavet en podcastserie om restitution, – lyt til den her

Hvad er en pause?

Man kan skelne mellem 3 typer af pause.

  • Pauser med dyb ro, fx en powernap
  • Pauser med let aktivitet, fx en kort gåtur
  • Pauser med høj aktivitet

Pause med dyb ro og pauser med let aktivitet giver også restitution, men fælles for de 3 typer af pauser er, at de udgør en forandring, – altså et skift fra det forudgående arbejde.

En pause fra arbejde, der stiller krav om at håndtere høje følelsesmæssige krav, bør også give mulighed for at fordøje og afslutte de oplevelser, som arbejdet har bibragt.

En kort (vågen) pause i en vagt kan fx være en kort meditation, 5 minutters vejrtrækningsøvelser eller positivt socialt samvær.

Powernap

En powernap er kort pause, hvor kroppen og hjernen får hvile i ca. 20 minutter.

Skab de rette forhold
Et mørkt og stille lokale ved 16-20 grader, da det giver de bedste betingelser for en god søvn.
Et rart sted at ligge og et tæppe eller en dyne til hjælpe med at bevare kropsvarmen.

Sæt en alarm
Sæt et ur til at ringe efter 20 minutter. Det er den optimale varighed for en powernap, fordi man undgår at komme ned i den dybe del af søvnen. En lur på 30-40 minutter kan have den modsatte effekt, fordi det er svært og tager lang tid at vågne fra den dybe søvn.

En powernap giver nervesystem ro, og hjernen får ny energi. Det er nemt at vågne og komme tilbage til arbejdet, fordi man ikke når ned i den dybe søvn.