Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø handler om I har de rette de rammer og redskaber til rådighed i arbejdet.

Trækker det ind af vinduerne, så I går og fryser? Har I tilstrækkeligt lys? Eller mangler I et nattefilter til PC’en?

Hviletid og fridøgn
Hviletid: 
Din arbejdstid skal tilrettelægges ,så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer mellem to arbejdsperioder / vagter.

Nedsættelse af hviletid: 
Hvis din tillidsrepræsentant og din leder indgår aftale herom, kan hviletiden mellem to døgns vagter nedsættes til 8 timer. Hviletiden må ikke nedsættes mere end 2 gange om ugen, og ikke 2 døgn i træk.

Fridøgn
Et fridøgn er 24 timer plus hviletid på 11 (8) timer, altså 35 (32) timer. Der skal være et ugentligt fridøgn.

Udskydelse af fridøgn: 
Hvis din tillidsrepræsentant og din leder indgår aftale herom, kan fridøgnet udskydes, så der er op til 12 døgn i mellem 2 fridøgn. Det kan ske indtil 1 gang pr. måned.

Hviletid under rådighedsvagt: 
Rådighedsvagt fra din bopæl er hviletid, hvis du ikke udfører effektiv tjeneste. Hvorimod rådighedsvagt fra vagtværelse ikke er hviletid.

Kompenserende hviletid og fridøgn: 
Nedsættes hviletiden eller udskydes fridøgnet skal tilsvarende hviletid eller fridøgn gives som kompensation snarest muligt. Der skal tages særligt hensyn til dig, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at give dig kompenserende hviletid eller fridøgn, så du ikke kan skade dig selv og/eller andre.

Læs også aftalen om hviletid og fridøgn her.
Pauser
Du har krav på pauser i løbet af en vagt.
Minimumsstandarden angives af EU, som foreskriver at der skal være pause, hvis arbejdet varer 6 timer.
I offentlige overenskomster har ansatte krav på 29 minutters betalt frokostpause, – hvor de ansatte dog står til rådighed, hvis arbejdet kræver det.

Formålet med en pause er at opleve restitution, – fysisk og/eller mentalt, og er dermed et vigtigt redskab mod stress.
Arbejdsmiljøweb har redskaber til etablering af en god pausekultur. Find redskaber til en god pausekultur her.

Har du mulighed for at lægge dig ned og hvile i en nattevagt, skal du være opmærksom på, at hvile/søvn ud over 20 minutter risikerer at gøre dig groggy, fordi du kommer i den dybe søvn.
Ergonomi
Rummets indretning og dine muligheder for at arbejde i stillinger, som din krop kan holde til, samt muligheden for at få strakt kroppen og veksle mellem stillinger, – hænger sammen med et godt arbejdsmiljø. Det handler om at have mulighed for fysisk aktivitet og om at undgå overbelastning og nedslidning af muskler og led.

Få viden og inspiration her og hent materialer og værktøjer.
Gravide
Husk at lave en arbejdspladsvurdering ud fra en gravids perspektiv. Denne bør indeholder en vurdering af, om gravide eller ammende kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for fosteret eller det nyfødte barn. Disse vurderinger kan arbejdsgiveren tage højde for og indarbejde i en politik for gravide. Læs mere her.

På linket ovenfor kan du også læse, at gravide ansatte med mere end 1 nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort.

Læs også om beskyttelse af gravide mod mange og tunge løft.
Restitution og pauser
Det er vigtigt at lade op i løbet af arbejdsdagen og mellem arbejdsdagene. Det er vigtigt både for helbred og opgaveløsning.

En arbejdsdag på +8 timer uden pauser kan gøre det svært at ‘komme ned i gear’, så du kan restituere ordentligt efter dagen, derfor er pauser i løbet af arbejdsdagen vigtig. Du kan læse mere om restitution og pauser her.

Branchefællesskab for arbejdsmiljø har lavet denne vejledning, med materialer og råd om, hvordan I kan bruge dem.

Branchefællesskabet har også lavet en podcastserie om restitution, – lyt til den her
Smerter
I Danmark lever en ud af fem voksne med kroniske smerter. Forskning viser, at det at tale om smerter kan have en positiv effekt. At sætte fokus på smerter og have en tryg dialog på arbejdspladsen er første skridt på vejen til fælles håndtering.

Tal om smerter – og sæt fokus på at forebygge og håndtere smerter i fællesskab. Materialerne i linket nedenfor indeholder konkrete forslag og inspiration til, hvad I på jeres arbejdsplads kan gøre og henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, MED/SU-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.
Hent materialerne her: www.arbejdsmiljoweb.dk/talomsmerter