Organisering af arbejdsmiljø i MED

De overordnede retningslinjer for arbejdsmiljøet på regionale og kommunale arbejdspladser bliver besluttet i MED-udvalget.

I den lokale MED-aftale skal følgende være aftalt og beskrevet vedr. organisering af arbejdsmiljøarbejdet:

  1. Aktiviteter/metoder, der styrker og effektiviserer.
  2. Procedurer for gennemførelse og opfølgning af MED-aftalen.
  3. Hvordan de strategiske og de operationelle opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
  4. Hvordan MED-aftalen kan ændres og opsiges.
  5. Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan, samt aftalebestemmelser som sikrer, at alle medarbejdere er omfattet af organiseringen.
  6. Hvordan arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter repræsenteres i MED-udvalg.
  7. At der skal foretages særskilte valg til arbejdsmiljø og TR-arbejdet, når begge funktioner varetages af samme person.
  8. Hvordan de selvejende institutioner er omfattet af den fælles arbejdsmiljøorganisation

I den supplerende vejledning er der bemærkninger til de emner, hvor de centrale parter har vurderet, at der er behov for en uddybning, og er derved et supplement til MED-rammeaftalen. Den supplerende vejledning skal læses i sammenhæng med vejledningen i MED-håndbogen 2021, herunder særligt bilag 9 og bilag 10 til MED-rammeaftalen.

Jordemoderforeningen er med i MED-samarbejdet, som er et samarbejde på tværs af de fagforeninger, som har repræsentanter i MED. Målet med samarbejdet er at udbyde kurser, webinarer og materialer, der kan understøtte repræsentanternes arbejde og medbestemmelse, – herunder omkring arbejdsmiljøet.