To eller flere nattevagter om ugen øger risiko for ufrivillig abort

Gravide ansatte i sundhedssektoren med to eller flere nattevagter om ugen har en forhøjet risiko for at abortere efter 8. graviditetsuge. Det viser en ny undersøgelse* blandt mere end 22.000 gravide hospitalsansatte i de fem danske regioner. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt, PREGNIGHT, om helbredsrisici hos gravide, der arbejder om natten.

Ansatte på hospitaler med to eller flere nattevagter om ugen har en forhøjet risiko på omkring 30 procent for at abortere efter 8. graviditetsuge i forhold til kolleger med dagarbejde. Det viser en ny undersøgelse, der omfatter alle kvindelige ansatte i de fem danske regioner, som blev gravide mellem 2007 og 2013. I alt drejer det sig om 22.744 gravide, som primært var ansat i hospitalssektoren.

– En øget risiko på omkring 30 procent efter 8. uge betyder konkret, at der blandt 100 gravide, som har to eller flere nattevagter om ugen, vil forekomme 5,5 aborter mellem 9. og 22. uge, mens der må forventes 4,2 aborter blandt samme antal kvinder, der kun arbejder om dagen. Hvis der er en risiko ved mindre end to nattevagter om ugen, er den meget lille, siger professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er en af forskerne bag studiet.

Tidligere forskning 
Tidligere forskning har vist, at der er forhøjet risiko for abort for gravide med fast natarbejde. I den nye undersøgelse finder forskerne, at der også er forhøjet risiko for abort for gravide med mindre natarbejde, fx skiftearbejdere med både dag- og nattevagter. Det betyder, at der er flere kvinder i risikogruppen end tidligere antaget.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, finder, at det er vigtigt, atden nye forskning bliver kendt af både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

– Vi ved nu fra forskning, at der er sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og en forøget risiko for abort. Der må derfor sættes alternativer op for kvinder i de forholdsvis korte perioder af et arbejdsliv, hvor vi er gravide, siger formanden for jordemødrene.

Stærkere forskningsdesign 
Forskerne bag studiet fremhæver desuden, at der er tale om et stærkere forskningsdesign end tidligere, bl.a. fordi deres data stammer fra Dansk Arbejdstids Database, DAD (se faktaboks). I DAD har forskerne haft adgang til mere detaljerede og præcise informationer om, hvornår kvinderne arbejder i løbet af deres graviditet, end man ellers har haft.

– Det kan dog aldrig fastslås med fuld sikkerhed, om sammenhængen er kausal, altså om natarbejdet med sikkerhed er årsagen til den øgede abortrisiko. Fuld sikkerhed ville kræve, at man trak lod om, hvem af de gravide, der skulle arbejde om natten, og hvem, der ikke skulle, og så så på abortrisikoen. Men det gør man jo ikke både af etiske og menneskelige årsager. Dog kan vi se, at jo flere nattevagter, den gravide har, jo større er risikoen, og det styrker vores formodning om en årsagssammenhæng, siger Anne Helene Garde.

Andre studier fra PREGNIGHT 
Studiet er en del af et større forskningsprojekt, PREGNIGHT, om helbredsrisici hos gravide, der arbejder om natten. Studiets formål er at undersøge hvorvidt natarbejde under graviditet forhøjer risikoen for hypertensive lidelser, diabetes, depression efter fødslen, bækkensmerter og sygefravær.

Undersøgelsen er gennemført blandt gravide med skiftende arbejdstider, hvor nogle arbejder mest om natten og andre mest om dagen af Arbejdsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital i et samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Data fra PREGNIGHT har tidligere vist, at gravide, som har mere end tre nattevagter i træk, har større risiko for at få forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning. Svært overvægtige er særlig udsatte. PREGNIGHT har desuden vist en sammenhæng mellem øget risiko for at gravide melder sig syge dagen efter en nattevagt, især hvis vagten er >12 timer.

* ’Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study’. Luise Moelenberg Begtrup, Ina Olmer Specht, Paula Edeusa Cristina Hammer, Esben Meulengracht Flachs, Anne Helene Garde, Johnni Hansen, Åse Marie Hansen, Henrik Albert Kolstad, Ann Dyreborg Larsen, Jens Peter Bonde. BMJ. 

Melatonin 
Nedsat produktion af melatonin spiller muligvis ind på risikoen for ufrivillig abort. Melatonin produceres i corpus pineale, koglekirtlen, i hjernen og hjælper med at tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- og mørkecyklus. Produktionen af melatonin hæmmes af lys, der rammer nethinden i øjet og man udskiller derfor typisk mindre melatonin, når man arbejder om natten. Der er studier, der tyder på, at hormonet melatonin kan være afgørende for, om man har en uproblematisk og sund graviditet eller ej.

Dansk Arbejdstids Database, DAD

  • Dansk Arbejdstids Database indeholder detaljerede oplysninger om alle ansattes komme- og gåtider i de fem danske regioner.
  • Informationerne giver forskerne mulighed for at lave nuancerede undersøgelser af sammenhængen mellem arbejdstid, helbred og ulykker i langt højere grad end tidligere. DAD indeholder data fra 2007 og bliver løbende opdateret.
  • Databasen er oprettet i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, Århus Universitets Hospital og Kræftens Bekæmpelse.