Nyvalgt TR

Som nyvalgt TR vil du måske opleve, at der er mange opgaver, som dine kolleger forventer du kender eller kan løse for dem. Det kræver ofte, at du har haft en god snak med din forgænger på TR-posten.


Her er et bud på, hvad du og din forgænger kan tale om. Listen kan også bruges som dagsorden for introduktion til ny suppleant.

Tjekliste til overtagelse af TR-opgaver

1. Igangværende sager eller nyligt afsluttede/relevante sager om:

v Personsager
– Lønforhandlinger
– Arbejdsmiljø-processer

2. Lokalaftaler for afdelingen – er de sendt til Jordemoderforeningen?

Lokalaftalerne kan for eksempel handle om:
– Normtidsreduktion
– Forhåndsaftaler om lokal løn
– Nedsat hviletid
– Senioraftaler
– TR-aftalen (din tid til opgaven og honorering herfor)

3. Mødeplan, referater og kolleger i MED og kontaktudvalg

Har ledelsen fået besked om, at du nu skal indkaldes og havde dagsorden forud for møderne?

4. Mødeplan for personalemøder

5. Aftale om uformelle møder mellem TR og ledelsen

6. Vigtige samarbejdsrelationer for TR – ‘Hvem er hvem?’

Tag en snak om hvordan samarbejdet bliver bedst med:
– Chefjordemoder
– Ledende Overlæge
– AMR – arbejdsmiljørepræsentanten
– Kolleger med kendskab til særlige forhold
– HR-konsulenter
– Kredsbestyrelsens medlemmer
– Medlemmer af kontaktudvalget
– Repræsentant i VMU
– Jordemoderforeningens medarbejdere

To pjecer til nyvalgte TR’er

Vi har lavet to pjecer, som skal hjælpe dig i gang og give overblik.

Den første giver overblik over dine vilkår som TR

Den anden giver introduktion til dine opgaver som TR

Dine nye sparingspartnere finder du i kredsen

Selv med god overlevering fra din forgænger på posten som TR, vil der opstå nye udfordringer, som det kræver hjælp og sparring af håndtere på bedst mulig vis. Den hjælp kan du få i din kreds, hvor du mødes med de andre TR’er i din region.