Skemalægger netværk

Den 7. september 2023 startede Jordemoderforeningen et netværk for skemalæggere. Dvs. et netværk for skemalæggere, der arbejder med jordemødres arbejdstid.

Formålet med netværket er at skemalæggerne får inspiration til, hvordan de kan give jordemødre indflydelse på skemalægning samtidig med, at de overholder arbejdstidsaftaler og arbejdsmiljøregler.

Her er program og slides fra netværksdag for skemalæggere