Skemalægger netværk

Den 7. september 2023 holdt Jordemoderforeningen et netværksmøde for skemalæggere, der arbejder med jordemødres arbejdstid.

Formålet med netværket er, at skemalæggerne får inspiration til skemalægning og dermed overskud til, hvordan de kan give jordemødre indflydelse på skemalægning samtidig med, at de overholder arbejdstidsaftaler og arbejdsmiljøregler.

Hvis I har en skemalægger, som enten er nu og mangler inspiration, eller som er virkelig dygtig og har mulighed for at hjælpe andre, så kontakt Jordemoderforeningen og hør nærmere om netværket.

Her er program og slides fra netværksdag for skemalæggere