Kort om barsel

Velkommen til Jordemoderforeningen

Her er barselsreglerne beskrevet på et overordnet plan. Hvis du har behov for mere viden, men har problemer med at komme videre på vores andre sider, kan det skyldes, at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind.
Ikke medlem? så meld dig ind her

Dine rettigheder under barsel er afhængige af, hvor du er ansat.

Spørg din tillidsrepræsentant (TR), hvordan reglerne er for dig.

Løn under barsel

Hvis du er ansat på en regional afdeling og opfylder beskæftigelseskravet, så har du som mor:

Fuld løn og fraværsret otte uger før termin.
Fuld løn i 26 uger efter fødslen*
*Dog forudsat at I overfører to ugers dagpenge fra partneren. Fuld løn er betinget af, at arbejdsgiver modtager barselsdagpenge som kompensation.

Barselsdagpenge og ret til fravær

Du får barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen. Det er dog en forudsætning for fuld løn, at din arbejdsgiver modtager dine barselsdagpenge som kompensation.

Du har ret til fravær i 10 ugers barselsorlov og efterfølgende 32 ugers forældreorlov.

Din partner har også ret til fravær og dagpenge. 24 ugers dagpenge til eget brug eller til overførelse til dig. Dog er 11 uger af partnerens dagpenge øremærket til partneren selv. De vil ofte helt eller delvist blive brugt til at kompensere din partners arbejdsgiver i de uger, hvor arbejdsgiveren giver løn i forbindelse med barsel- eller forældreorlov.

I forlængelse af ovenstående har I yderligere fraværsret.

Barselsreglerne i sin helhed er ret komplekse, så spørg din TR eller Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl.
HUSK at give arbejdsgiver besked om jeres barselsplan inden for 6 uger efter fødslen.

Husk at din mand/partner kan være omfattet af helt andre barselsregler end dig.

Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har udarbejdet dette administrationsgrundlag, der beskriver barselsrettighederne for kommunalt og regionalt ansatte.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du kun krav på det, der er angivet i funktionærloven, som er:
Halv løn i 4 uger før termin
Halv løn i 14 uger efter fødslen

Du kan læse mere om barsel og orlov her.

Du kan også finde flere informationer om barsel på beskæftigelsesministeriet hjemmeside. Vær obs på, at Beskæftigelsesministeriet alene forholder sig til det lovgivningsmæssige og ikke til de rettigheder, som er forhandlet for dig af fagbevægelsen.