Løn – kort og godt

Her er lidt mere om, hvad Jordemoderforeningen arbejder for på lønfronten. Hvis du har behov for mere viden, men har problemer med at komme videre på vores andre sider, kan det skyldes, at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind.
Ikke medlem? så meld dig ind her

En af Jordemoderforeningens vigtigste opgaver er at sikre løn og vilkår, der afspejler jordemødres uddannelse, ansvar og jobbets belastning.

Vi er stadig et godt stykke fra målet, men både tillidsrepræsentanter, kredsforeninger og foreningen centralt har løn øverst på dagsordenen. Vi er stolte af faget og jordemødrenes virke, og de fortjener det bedste – det ved vi nemlig, at vores medlemmer selv leverer.

Men leverer Jordemoderforeningen på løndelen? Vi kæmper i hvert fald. Og kigger man på lønudviklingen for basisjordemødre fra januar 2021 til december 2022, var der en lønstigning på landsplan på 8,1 pct.
I forhold til gennemsnittet for alle regionalt ansatte er det højt. Gennemsnit for alle regionalt ansatte i samme periode var en lønstigning på 3,9 pct.

Fremgangen skyldes ikke kun gode forhandlinger, men også at medlemmerne har arbejdet hårdt i mange FEA-vagter. Så vi antyder ikke, at medlemmerne har fået lønfremgangen foræret. Eller at lønfremgangen er tilstrækkelig eller permanent. Men vi er glade for, at vores medlemmer har fået tiltrængt ekstra i lønposen.

Og kampen er slet ikke slut.

Jordemoderforeningens strategi er forsat at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår. Og der er medlemsgrupper, som ikke har fået del i ovennævnte lønstigning. Vicecheferne har fx ikke mærket lønfremgang svarende til det ovennævnte, men ligger dog stadig over gennemsnittet for regionalt ansattes lønstigning. Så vi forsætter selvfølgelig arbejdet.

Politisk arbejder Jordemoderforeningen også for, at der bliver skabt fokus på jordemødres lønvilkår. Vi har arbejdet for at få indflydelse på Lønstrukturkomitéens rapport, og vi presser på for at blive omfattet af regeringens Akutpakke og for at få indflydelse på trepartsforhandlingerne til efteråret.

En jordemoders løn skal afspejle:
– det ansvar en jordemoder står med i konsultationer som på fødestuen
– den kvalitet i omsorgen for familien, der ydes
– den bredde i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som jordemødre kan byde ind med
– de mange sene arbejdstimer, som jordemødre i vid udstrækning må dække.

Meget højt på listen pt er, at de sene timer skal tælle for mere. Arbejdet om aftenen og natten skal med andre ord have en højere pris.

Hvis du vil vide mere om de lønaftaler, som gælder for dig, så kontakt din tillidsrepræsentant (TR). Du kan finde din TR her

Du kan også gå op opdagelse og læse mere om lønnen her på siden.