Kort om “Fag og forskning”

Nedenfor beskriver vi nogle af de opgaver, Jordemoderforeningen varetager for at værne om dig, jordemoderfaget og forskningen.

Hvis du har problemer med at komme videre på andre sider, kan det skyldes, at du ikke er logget ind. Du skal være medlem for at logge ind.
Ikke medlem? så meld dig ind her

Holde øje med Jordemoderforeningen.dk/fag-forskning og se Jordemoderforeningens udbud af medlemsmøder, temadage, webinarer, workshops, inspirations- og netværksdage, som er målrettet foreningens medlemmer.

Rådgivning i forhold til uddannelse og karriere

Du er altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen, hvis du har brug for rådgivning i forhold til uddannelse og karriere, efter- og videreuddannelse.

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) kan hjælpe dig med sparring i forhold til nye jobs og karrieremuligheder.

Tal fx med Jordemoderforeningen, hvis du har lyst til at læse en kandidat i jordemodervidenskab. Den kan læses som erhvervskandidat eller på fuldtid på SDU.

Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Gennem forsknings- og udviklingsbeholdningen kan du søge støtte til jordemoderfaglig forskning og udvikling, herunder støtte til ph.d.-forløb, kurser, udgifter til litteratursøgning samt trykning og distribution af forskningsrapporter.

Du søger gennem tre forskellige puljer, læs mere her

Høringssvar

Jordemoderforeningens udarbejder høringssvar på de områder, der har betydning for faget og for jordemødrenes arbejdsvilkår. Du kan læse Jordemoderforeningens høringssvar her
Fx var jordemoderfaglige argumenter med til, at Sundhedsstyrelsen valgte at genvurdere en anbefaling om tidligere igangsættelse af fødsler.

Bachelorprisen

Jordemoderforeningen har siden 2011 hvert år uddelt tre bachelorpriser. Bachelorprisen er med til at hylde den viden, nyuddannede har arbejdet hårdt på at generere.

Med prisen følger en honorering på hhv. 8.000 kr., 3.000 kr. og 1.000 kr. 
Læs mere om Bachelorprisen her.

Kandidatprisen

Jordemoderforeningen har siden 2019 tildelt kandidatspecialepris til en jordemoder, der har skrevet et kandidatspeciale med særlig betydning for jordemoderfaget.

Prisen vil blive uddelt hvert andet år.
Med prisen følger en honorering på kr. 10.000 kr.
Kender du én, der skal have prisen i år? Så læs mere her

Kompetencefonden

I Kompetencefonden kan du og dine kolleger søge midler til videreuddannelse eller en master. Midlerne dækker deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. eksklusive moms.

Beløb pr. ansøgning er max 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse per løbende år og max 50.000 kr. til masteruddannelse per løbende år.

Formålet med fonden er at sikre medarbejdere i regionalt regi et øget kompetenceniveau til gavn for den regionale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning.

Der kan ikke forventes støtte til aktiviteter, uddannelser eller andre uddannelser, der er skræddersyet til arbejdspladsen.

Du kan læse mere om Den regionale kompetencefond her. Din tillidsrepræsentant (TR) kan også give dig mere information om den regionale kompetencefond.