Vagtplan og arbejdstid – kort og godt

Velkommen til Jordemoderforeningen

Du har scannet Jordemoderforeningens kort om vagtplan og arbejdstid.
Jordemødres arbejdstid beskrives i Arbejdstidsaftalen.

Det er en meget god ide at registrere alle ændringer, der sker i forhold til din planlagte arbejdstid.

Hvis din arbejdstid er registreret forkert eller ændringer i arbejdstiden, over- eller merarbejde ikke er noteret på din lønseddel, så bed lønkontoret rette fejlen. Lønkontoret er forpligtet til at hjælpe dig med at forstå din lønseddel.

Hvis du er i tvivl om der er fejl i din lønseddel, så spørg din tillidsrepræsentant (TR)

Nedenfor er nogle af reglerne beskrevet ganske kort og der er links videre til nærmere beskrivelser. Hvis du har problemer med at se siden, kan det skyldes at du ikke er logget ind. Du skal være medlem for at logge ind. Ikke medlem? så meld dig ind her


Her er nogle begreber fra Arbejdstidsaftalen, som det er værd at lære.

Normperiode

Normperioden er det antal uger, der udgør rammen for opgørelse af din arbejdstid. Fuldtidsansatte arbejder 7,4 time per hverdag. Din TR kan forhandle normperiodens længde.

Afspadsering

Afspadsering er dage/timer, der tæller som arbejde. Men du holder fri, fordi du har arbejdet på et andet tidspunkt. Man kan ikke afspadsere uden at have afspadseringstimer på sin konto. Man kan afspadsere overarbejdstimer og ulempetillæg.

Ulempetillæg

Ulempetillæg får du, når du arbejder på tidspunkter, hvor de fleste andre holder fri.

Jordemoderforeningens FAQ

Ofte bliver regler nemmere at forstå, hvis de bliver sat i kontekst. Derfor kan du finde mange svar på dine spørgsmål i Jordemoderforeningens FAQ. Læs FAQ om arbejdstidsreglerne her

Tilkald

Tilkald vil sige, at du bliver kontaktet på et tidspunkt, hvor du har fri, med henblik på, at du skal tage en ekstra vagt/ekstra timer.

Tilkald honoreres altid med et minimum antal (3 eller 6) timer og overarbejdsbetaling = timerne + 50%

Læs mere om vagt og arbejdstid her