Indflydelse i Jordemoderforeningen – kort og godt

Nedenfor kan du læse mere om Jordemoderforeningens opbygning og din mulighed for indflydelse.

Hvis ud har problemer med at komme videre på andre sider, kan det skyldes, at du ikke er logget ind. Du skal være medlem for at logge ind. Ikke medlem? så meld dig ind her

Medlemsindflydelse og demokrati vægtes højt i Jordemoderforeningen. Vi er en lille forening med nem adgang til indflydelse på det politiske arbejde. Demokratiet starter på din arbejdsplads, hvor I vælger en tillidsrepræsentant (TR). En TR vælges for tre år.

Kredsbestyrelsen

TR’eren fra de forskellige regionale fødesteder udgør sammen med to jordemødre, der vælges på generalforsamlingen, kredsbestyrelsen.

Kredsbestyrelsen mødes seks gange om året og lægger politisk strategi for jordemødrenes indflydelse regionalt og nationalt.

Kredsforpersonen vælges hvert 3. år og er kredsens repræsentant i Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse. Se hovedbestyrelsen (HB) her.

Din kredsforening

Der er en kredsforening for hver region og du kan påvirke din kreds og Jordemoderforeningen via din lokale TR, som Jordemoderforeningen uddanner til at væres foreningens repræsentant i det daglige. Eller du kan lade dig vælge som medlem af kredsbestyrelsen på en generalforsamling.

Hvis du er regionalt ansat, hører du til den kredsforening, hvor din arbejdsplads ligger. Er du ikke regionalt ansat, hører du til den kredsforening, hvor du bor.

I kredsforeningerne drøftes de lokale forhold og politiske tiltag, som fx fødeplanerne. Find din kreds her.

Du kan deltage i din kredsforenings årlige generalforsamling og selv stille op til poster i kredsen.

Kredsforening for ledere og studerende

Ud over kredsene i de fem regioner, findes en kreds for lederne og en kreds for de studerende.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af Jordemoderforeningens forperson og næstforperson, forretningsudvalget, og består herudover af de syv kredsforpersoner, samt to valgt ved urafstemning blandt alle Jordemoderforeningens medlemmer.

Forperson og næstforperson vælges forskudt for fire år ad gangen. De to valgt ved urafstemning vælges for to år ad gangen i ulige år.

Hovedbestyrelsen sætter strategiske mål for Jordemoderforeningen og behandler løbende politiske sager.

Jordemoderforeningens kongres

Du kan også melde dig som delegeret til Jordemoderforeningens kongres.

Kongressen er Jordemoderforeningens øverste myndighed. I praksis betyder det, at det er her, alle de væsentlige beslutninger træffes.

Det er ved kongressen, at hovedbestyrelsen afrapporterer, hvad de har foretaget sig siden sidste kongres. Dette sker i den skriftlige beretning og i den mundtlige beretning.

Det er også ved kongressen, at hovedbestyrelsen præsenterer budget og strategiske indsatser for den kommende kongresperiode.

Hovedbestyrelsen henter på den måde sit mandat til at varetage den politiske ledelse af Jordemoderforeningen.

Endelig er det en mulighed at påvirke de valgte repræsentanter gennem de forskellige arrangementer, som foreningen holder. Det kan fx være jordemoderkaffe, webinarer om jordemoderfaglige emner, de fysiske medlemsmøder osv.