Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af forkvinde, næstforkvinde, forkvinderne fra Jordemoderforeningens kredse og forkvinden for lederkredsen samt to øvrige medlemmer – i alt ti hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Forkvinde, næstforkvinde og de to øvrige medlemmer er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år for forkvinde og næstforkvinde og for to år for de to øvrige. Kredsforkvinder vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.

Hovedbestyrelsens medlemmer

Mødeplan 2022

DatoMødetype
25. januar Virtuelt HB-møde
6.-7. martsHB-møde
25. aprilHB-møde
28. aprilHB-møde
30. majHB-møde
28. juniVirtuelt HB-møde
30. augustVirtuelt HB-møde
28.-29. septemberHB-møde
24. oktoberVirtuelt HB-møde
15. novemberHB-møde
16. novemberKongres
13. decemberVirtuelt HB-møde

Mødeplan 2023

DatoMødetype
30. januar Virtuelt HB-møde
6.-7. martsHB-møde
27. martsLandskonference for kredsbestyrelser
25. aprilHB-møde
7. juniVirtuelt HB-møde
5. septemberHB-møde
23.-24. oktoberHB-møde
4. decemberVirtuelt HB-møde