Kort om Seniordage

Nedenfor fortæller vi mere om Rammeaftale for Seniorpolitik og giver gode ideer til, hvad du kan drøfte med din ledelse, når du har din samtale om, hvordan dine sidste år på arbejdsmarkedet kan blive gode.

Hvis du har problemer med at komme videre på andre sider, kan det skyldes at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind. Ikke medlem? så meld dig ind her

Jordemoderforeningen og din tillidsrepræsentant er opmærksom på, hvornår det er relevant for dig og din ledelse af have en snak om, hvordan dine sidste år på arbejdsmarkedet bliver gode.

Din ret til denne samtale er forhandlet i Rammeaftale om seniorpolitik, som også indeholder blandt andet aftale om seniorbonus, seniorstillinger og fratrædelsesordninger.

Du kan spørge din tillidsrepræsentant (TR), hvordan aftalen tidligere er udmøntet på din arbejdsplads.

Seniorbonus

Seniorbonus modtager du, fra du er 60 år og bonussen svarer til 0,8 % af din årsløn. Dette modsvarer to arbejdsdage og kan konverteres til to fridage.

Fra du er fyldt 61 år, er bonussen 1,2 %, hvilket kan konverteres til tre fridage. Endelig kan du fra 62 år konvertere din bonus på 1,6 % til fire fridage.

I stedet for at konvertere til fridage, kan du ændre din bonus til særlig pensionsindbetaling eller kompetenceudviklingsforløb.

Seniorstilling

Seniorstilling er en mulighed, når du er fyldt 60 år, som blandt andet rummer nedsat arbejdstid, bevarelse af pension på trods af nedsat tid, fastholdelsesbonus eller andre tiltag, der kan være med til at gøre arbejdet attraktivt nok til, at du ikke ønsker at forlade faget. Stillingen har ikke som udgangspunkt et fastlagt sluttidspunkt.

Fastholdelsesbonus indebærer en bonus til medarbejderen ved fratrædelsen, hvis fratrædelsen sker efter det fyldte 62. år

Fratrædelsesordninger

Fratrædelsesordninger er – lidt i modsætning til navnet – også et tiltag, der skal sikre, at du eller en kollega bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Ordningen aftales som godtgørelse, hvis du eller din kollega først fratræder efter en bestemt alder. Ud over godtgørelsen kan ordningen også lokke med pensionsforbedring og/eller tjenestefri med sædvanlig løn.