Kort information om ferie

Velkommen til Jordemoderforeningen

Her er feriereglerne beskrevet på et overordnet plan. Hvis du har behov for mere viden, men har problemer med at komme videre på vores andre sider, kan det skyldes, at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind.
Ikke medlem? så meld dig ind her

Optjening af ferie og feriegodtgørelse

Du optjener i princippet to typer ferie:
– 5 ugers samtidighedsferie, og
– 6. ferieuge, som holdes forskudt.

Samtidighedsferie optjenes løbende med 2,08 dag per måned og kan holdes samtidig med (og endda på forskud af) optjeningen.

Udbetaling af feriegodtgørelse for samtidighedsferie sker i to rater – maj og august.

Den 6. ferieuge optjenes i ét kalenderår og holdes forskudt fra maj i året efter. Dvs. du optjener 3,083 ferietimer til brug for 6. ferieuge for hver måneds beskæftigelse i kalenderåret. Har du ikke haft beskæftigelse hele kalenderåret, får du dermed heller ikke en hel uges ferie.

Udbetaling af feriegodtgørelse for 6. ferieuge sker i april.

Den 6. ferieuge kan aftales overført eller udbetalt.

Når ferien skal holdes

Den enkelte medarbejder skal holde mindst fire ugers ferie om året, medmindre der er feriehindring som sygdom og barsel. Den 5. uge kan aftales overført.

Optjening og afholdelse af samtidighedsferie

Planlægningen af din sommerferie starter tidligt på året, idet ferien i princippet kan blive placeret i starten af maj. Ferie skal varsles med minimum tre måneder, så ferieplanlægningen skal gerne være på plads ultimo januar.

Du har ret til tre ugers sammenhængende sommerferie i perioden 1. maj til 30. september.

Mange oplever, at det kun kan lade sig gøre at få ferien som tre sammenhængende uger, hvis den bliver placeret i yderkanterne af sommerferiesæsonen, altså tidligt maj eller sent september.

Forældre til skolesøgende børn er prioriteret i ferieloven til at få ferie samtidig med deres børns sommerferie.

Restferien – altså ferien ud over sommerferiens tre uger – skal også aftales med din ledelse. Du har krav på en måneds varsling af din restferie.

Hvis du har særlige ønsker til din ferie, så tal med din tillidsrepræsentant (TR) og din leder, og få en god aftale på plads.

Hvis du har spørgsmål om ferie, fx i forbindelse med sygdom eller ændret beskæftigelsesgrad, kan du læse mere om ferie her.