Kort om fællesskabet, sammenholdet og sikkerheden i Jordemoderforeningen

Velkommen til Jordemoderforeningen

Her fortæller vi mere om de fordele, der er skabt ved at stå sammen i fagbevægelsen. Hvis du har problemer med at komme videre på andre sider, kan det skyldes at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind. Ikke medlem? så meld dig ind her

De fleste jordemødre har i det meste af deres arbejdsliv et sundt og godt samarbejde på arbejdspladsen. Men med mange år på arbejdsmarkedet vil en del opleve at støde på et problem, som de får behov for hjælp til at løse.

Det kan fx være, hvis du får en arbejdsskade, en patientklage, et arbejdsmiljøproblem eller bliver syg i længere tid eller uretmæssigt opsagt. Det kan også være, at du får behov for sparring i forbindelse ansøgning til et job i en privat praksis.

Kvalificeret hjælp til disse helt normale problemer kræver ekspertise og indsigt, som kunne blive svær at finde og dyr at købe for den enkelte. Men alt dette og mere til hjælper Jordemoderforeningen dig med, hvis du er medlem.

Derudover forhandler vi selvfølgelig ved de centrale overenskomstforhandlinger, hvor vi blandt andet har fokus på at få timerne og aften og nætterne til at tælle for mere. Og vi sender en jordemoderfaglig ekspert til de drøftelser og forhandlinger, der får betydning for jordemødres virksomhedsområde.

Eksempler på fordele ved fællesskabet

Hjælp i hverdagen
Jordemoderforeningen uddanner din tillidsrepræsentant (TR) til at være din hjælp i hverdagen.
Din TR er din vidensbank, bisidder og repræsentant.

  • Vidensbank, så du i hverdagen kan få hjælpe til fx at gennemskue din lønseddel eller de økonomiske konsekvenser af, at du får et tilkald ud over de vagter, der er i din vagtplan.
  • Bisidder i tilfælde af, at du som syg eller indkaldt til tjenestelig samtale har behov for én, der kender til din historie, dine rettigheder og forvaltningslovens bestemmelser herom.
  • Din repræsentant i kredsbestyrelsen, hvor dine pointer bliver bragt videre. Og din repræsentant overfor din ledelse i forhandlinger, overfor politikere i regionen og i fortolkninger af de lokale aftaler.

Hjælp ved patientklage
Jordemoderforeningen er klar til at svare på dine spørgsmål og tilbyder juridisk og jordemoderfaglig bistand hele vejen gennem din patientklagesag – kontakt os derfor endelig du finder vores oplysninger ved at klikke videre her. Vi anbefaler, at du også drøfter situationen med din leder, en god kollega eller én du har tillid til, for du må ikke stå alene med sagen. Derfor arrangerer Jordemoderforeningen også et virtuelt ’Venteværelse’, hvor du kan få luft for dine tanker om din klagesag og møde andre i din situation.

Hjælp ved arbejdsskade
Jordemoderforeningen hjalp et medlem med at forfølge en erstatning for en arbejdsskade, der var opstået, fordi arbejdsmiljøet ikke var sikret forsvarligt. Medlemmet fik en million kr. i erstatning for arbejdsskaden.
Det var en lang, sej proces over flere år, som den enkelte sandsynligvis ikke kunne klare alene. Vi håber det ikke bliver nødvendigt for dig. Men bliver det nødvendigt, så er vi klar.
Her kan læse mere om Jordemoderforeningens hjælp, hvis du får en arbejdsskade her

Hjælp ved ansøgning til job i privat praksis
En del jordemødre får lyst til at arbejde i en privat lægepraksis. Hvis du søger og skal til samtale om et job i en privat lægepraksis, kan du få sparring i Jordemoderforeningen forud for samtalen og vi hjælper dig med fifs til løn- og kontraktforhandlingen, når du bliver tilbud jobbet. Når du er ansat, kan du blive medlem af vores fagklub for privatansatte, der også har en facebookside.

Hjælp ved sygdom
Jordemoderforeningen uddanner tillidsrepræsentanterne så de (blandt meget andet) kan hjælpe dig, hvis du bliver syg i længere tid. Her vil ledelsen indkalde dig til sygefraværssamtale, som det kan være svært at overskue at gå til alene, – ligesom det på mødet kan være svært at huske at få sagt alt og få noteret, hvad ledelsen siger. Det hjælper din tillidsrepræsentant dig med samtidig med, at hun sikrer at formalia fra fx forvaltningsloven bliver overholdt. Find din TR her

Hjælp ved uretmæssige opsigelser
Jordemoderforeningen uddanner tillidsrepræsentanterne så de (blandt meget andet) kan hjælpe dig, hvis du bliver mødt med udsigten til at blive opsagt efter kort tids sygdom.

Du har ret til at være syg og arbejdsgiver er forpligtet til at gøre tiltag, så din tilbagevenden til arbejdet bliver mulig. Dvs. at din arbejdsgiver skal tilpasse arbejdet, så du kan vende tilbage.

Hvis du alligevel bliver sagt op, selv om der er udsigt til, at du kan vende tilbage fra din sygdom, så er opsigelsen ikke ’saglig’, – dvs. uretmæssig. I de tilfælde vil Jordemoderforeningen være i stand til at forfølge din sag og få dig tilkendt en ekstra godtgørelse for usaglig opsigelse.

Et andet eksempel på uretmæssig opsigelse er, hvis du bliver forskelsbehandlet. Dvs. hvis din opsigelse skyldes race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Hvis en arbejdsgiver trækker et jobtilbud tilbage, kan Jordemoderforeningen også sende din sag til Ligebehandlingsnævnet, som pålægger arbejdsgivere bod, når de ikke overholder Ligebehandlingsloven.

Hjælp til håndtering af arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet er underlagt arbejdsmiljølovgivningen og bør som udgangspunkt håndteres af den lokale arbejdsmiljøorganisation, der fx kan bestå af ledelsen, arbejdsmiljø-repræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR). De vilkår – der giver AMR og TR ekstra beskyttelse mod afskedigelse i arbejdet med at tage til tider svære drøftelser – er sikret gennem fagbevægelsens mange kampe for denne beskyttelse. Og Jordemoderforeningen hjælper gerne, hvis de lokale kræfter ikke rækker til at løse problemerne.

En tillidsrepræsentant bad Jordemoderforeningen om sparring på et arbejdsmiljøproblem. Arbejdsmiljørepræsentanten var kun løst tilknyttet det pågældende afsnit af arbejdspladsen, så det virkede ikke umiddelbart nærliggende at involvere denne. Jordemoderforeningens konsulent drøftede sagen med medarbejdergruppen, arbejdsmiljørepræsentanten og efterfølgende med ledelsen, – hvorefter der var enighed om at få en ekstern konsulent til at lede arbejdspladsen igennem en proces for at forbedre arbejdsmiljøet.

I en anden sag blev Jordemoderforeningen kontaktet pga. dårligt indeklima. Her var den lokale arbejdsmiljørepræsentant allerede involveret, men havde uden held forsøgt at få løst problemet. Jordemoderforeningen fik her Arbejdstilsynet til at vurdere forholdene. Og opmærksomheden fra Arbejdstilsynet fik sat gang i processen med at arbejdspladsen fik nye lokaler.