Fagklub for privatansatte

Jordemødre der er medlem af jordemoderforeningen og ansat uden for det offentlige område f.eks. i en lægepraksis, en klinik eller lign. kan være medlemmer af klubben for privatansatte.    

Klubbens bestyrelse arrangerer klubbens aktiviteter, så som kurser, sociale sammenkomster og formidler nyheder mm fra jordemoderforeningen til klubbens medlemmer. Du kan melde dig ind i klubben ved at sende en mail til Pernille Thykier: