Fagklub for privatansatte

Jordemødre, som er medlem af jordemoderforeningen og ansat uden for det offentlige område – f.eks. i en lægepraksis, en klinik eller lign., – kan være medlemmer af fagklubben for privatansatte.

Fagklubben er kun for Jordemoderforeningens medlemmer, og det er gratis at være med i fagklubben. 

Du kan også følge “Fagklub for privatansatte jordemødre” på Facebook.

Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse arrangerer blandt andet kurser og sociale sammen- komster. Derudover formidler bestyrelsen nyheder med videre fra jordemoderforeningen til medlemmerne.

Ovenfor ses den samlede bestyrelse for Fagklub for privatansatte: – fra venstre er det: Helene Cagara Bækgaard, Anne Mette Berntsen, Pernille Friis Ussing, Anne Dahl Laursen, Julie Backe Bergmark, Camilla Houmann og Freja S. Claussen.

Formand

Julie Backe Bergmark – ansat i alm. praksis i Lyngby

Kontakt: juliebergmark@gmail.com

Næstformand

Freja S. Claussen – ansat i alm. praksis i Kolding

Kontakt: freja.soerensen@gmail.com

Vedtægter

Bestyrelsen har vedtaget disse vedtægter for fagklubben for privatansatte