Kort om ‘Tilkald’

Nedenfor er lidt information om tilkald og arbejdstidsregler. Hvis du har problemer med at komme videre på andre sider af vores hjemmeside, kan det skyldes at du ikke er logget ind.

Du skal være medlem for at logge ind. Ikke medlem? så meld dig ind her

Arbejdstidsaftalen

Selv om du har en god skemalægger, der kender og følger reglerne i Arbejdstidsaftalen, og din tillidsrepræsentant (TR) laver tjek af dit skema, så er hverken TR eller skemalægger nødvendigvis involveret i, hvilke tilkaldevagter du hjælper afdelingen med.

Bryder dine ekstravagter med arbejdsmiljølovgivningen? Hvor mange tillæg skal du have for de enkelte ekstra-vagter, som du tager ved tilkald? Det er spørgsmål, som Jordemoderforeningen har uddannet din TR til at hjælpe dig med.

Hvor meget ekstra, du skal have for et tilkald, afhænger både af, hvilket tidspunkt i din vagtplan vagten lægges og så afhænger det af, om du er fuldtids- eller deltidsansat.

Tilkald

Tilkald udenfor planlagt tjeneste honoreres som overarbejde beregnet pr. påbegyndt halve time. For fuldtidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn, søgnehelligdage eller fridage af mindst 24 timers varighed altid for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. For deltidsansatte regnes tilkald på planlagte fridøgn og søgnehelligdage for mindst 6 timer. Øvrige tilkald regnes for mindst 3 timer. For arbejde ud over 3 timer honoreres pr. påbegyndt time. Herudover skal du være opmærksom på, om tilkaldet berører et fridøgn?

Ud over tilkald kan der ske ændringer i din vagtplan ved ‘omlagt tjeneste’.

Omlagt tjeneste
Omlagt tjeneste er fx hvis en 8 timers aftenvagt laves om til en 8 timers dagvagt.
Kravet til omlagt tjeneste er, at
1) tjenesten ikke skifter fra fx tilstedeværende vagt til rådighedsvagt
2) beskeden om omlæggelsen gives i arbejdstiden
3) omlæggelsen sker efter drøftelse med den enkelte
4) kun sker i særlige tilfælde og med mindst et døgns varsel
5) vagten omlægges til et tidspunkt indenfor 24 timer fra det oprindelige tidspunkt

Ændres en vagt til en vagt efter reglerne om omlagt tjeneste, men dog til en vagt af længere varighed, vil den forsat honoreres som omlagt tjeneste.

Få svar på flere spørgsmål i vores FAQ om arbejdstidsregler.