Modul 4 – TR uddannelsen

På uddannelsens fjerde modul får du mere indgående viden om regler for fravær, arbejdsmiljø og MED

I overskrifter er modulets emner:

  • MED-samarbejdet, – regler i MED-håndbogen og konkretisering heraf
  • Arbejdsmiljø, – samarbejdet med AMR
  • ‘Fravær af familiemæssige årsager’
  • Ferie, – aftale og lov

Fokus for modulet er at TR får nærmere kendskab til de komplekse regelsæt omkring barsel og fravær af familiemæssige årsag, samt at TR får viden om rettigheder og pligter i forbindelse med MED og arbejdsmiljø.

Redskaber

Jordemoderforeningens mini barselsvejledning

Administrationsgrundlag for de nye barselsregler

Materialer fra uddannelsen – slides

Faglig voldgift om manglende inddragelse af MED i besparelse

Relevante links

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal

Aftale om udligning af udgifter til barsel og adoption

Rammeaftale om deltidsarbejde

Rammeaftale om tidsbegrænsede ansættelser

Rammeaftale Socialt Kapitel