GDPR

Som tillidsrepræsentant skal du overholde regler for GDPR. Det vigtigste i den forbindelse er, at du kun gemmer personfølsomme oplysninger så længe, der er et lovligt formål med det. OG at du gemmer oplysningerne et sted, hvor andre ikke kan få adgang til det.

Her kan du læse Jordemoderforeningens 14 punkter om GDPR

Slet personlige oplysninger

GDPR indeholder et princip om ”retten til at blive glemt”, der kan give personer mulighed for at få slettet oplysninger om sig selv. Dermed giver nye databeskyttelseslov (GDPR) en bedre kontrol over egne personlige oplysninger.

Her beskriver Datatilsynet rettigheder omkring behandling af data,
– herunder retten til at få data slettet

Husk at slette oplysninger om kolleger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare.

Standardaftale for TR,
– når regionerne stiller IT til rådighed

Det er vigtigt, at du altid anvender arbejdsgivers IT-system, når du tillidsrepræsentant behandler og opbevarer personoplysninger. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med persondataforordningen.

Undlad at håndter persondata på private eller ikke sikrede mail-adresser eller gemme persondata lokalt fx på C-drevet.

Hvis du ikke allerede benytter arbejdsgivers IT-system, skal du tage fat i din leder og få mulighed for at få adgang til arbejdsgivers IT-system, til brug for dit arbejde som tillidsrepræsentant. Dernæst skal du hurtigst muligt slette de data, du måtte have liggende, på det system, du hidtil har anvendt.

Det fremgår af TR-reglerne, at din arbejdsgiver skal sikre, at du som TR har det fornødne IT-udstyr stillet til rådighed, så du kan varetage dine TR-opgaver forsvarligt.

Forhandlingsfællesskabet har på medlemsorganisationernes vegne indgået en standardaftale om behandling af personoplysninger under anvendelse af IT-udstyr/IT-systemer, som arbejdsgiver har stillet til rådighed for TR. Aftalen gælder, når regionen skriver aftalen under.

Vær opmærksom på, at aftalen også angiver i hhv. pkt. 4 og 5, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker databrud.

Læs standardaftalen her