Ansættelse og vilkår

På denne side kan du læse om forhold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med din ansættelse.

Ansatte jordemødre er funktionærer og omfattet af funktionærloven, når de udfører almindelige jordemoder opgaver.

I funktionærloven er opgaverne beskrevet som ”klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller fabriksmæssigt art” ➜

I funktionærloven finder du blandt andet reglerne om:
Opsigelsesvarsler

Fratrædelsesgodtgørelse

Arbejdsgivers og funktionærens misligholdelse

Sygdom

Funktionærloven er en beskyttelseslov. Det betyder, at lovens regler ikke kan fraviges til skade for den ansatte. Find funktionærloven her.
Sig ikke selv op
Hvis du frygter, at din arbejdsgiver vil afskedige dig, er vores anbefaling, at du aldrig selv skal sige op. Kontakt din tillidsrepræsentant, din kredsformand eller Jordemoderforeningens sekretariat.
FAQ om ansættelsesvilkår
Fandt du ikke svar her på siden, så se evt. på FAQ om ansættelsesvilkår.