Den gode ansøgning

Der er to forskellige typer ansøgninger: Den opfordrede ansøgning der svarer på et stillingsopslag. Og den uopfordrede, hvor du henvender dig på eget initiativ.

Send ikke standard-ansøgninger! 
Det er ikke nok at skifte adressen på en ansøgning. Du skal i hvert enkelt tilfælde målrette ansøgningen til den pågældende stilling.

Hvis det er en uopfordret ansøgning, så skal du sætte dig ind i, hvad arbejdspladsen kan have brug for.

Vælg mig 
Indled din ansøgning med, hvorfor du søger, hvad du kan tilbyde, og hvorfor det er lige netop er dig, der skal have jobbet. 
Skriv din ansøgning, så den afspejler dig. Brug fx ikke fremmedord og formuleringer, som du normalt ikke anvender.

Lad andre læse igennem
Du forstår selv, hvad du skriver. Men det er ikke sikkert, at andre gør. Derfor er det en god ide at lade en anden læse ansøgningen igennem, inden du sender den.

Husk også at der skal tjekkes for stave-, slå- og kommafejl.

Tal dig selv op
Fokuser på de positive ting ved jobbet og dig selv. Lad være med at tale dig selv ned. Hvis der er opgaver i stillingsbeskrivelsen, som du ikke bryder dig om, så lad være med at kommentere dem.

Omfang 
En ansøgning bør ikke fylde mere end en A4-side. Derfor skal du strukturere den godt, så modtageren får kendskab til dig ud fra, hvad du skriver.