Arbejdstid og vilkår i kommunerne

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår
Aftale om trivsel og sundhed
Læs aftalen her:

Aftale om trivsel og sundhed
Aftale om kompetenceudvikling
Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling
Aftale om kontrolforanstaltninger
Rammeaftale om deltidsarbejde
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde