Arbejdstid og vilkår i kommunerne

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Aftale om trivsel og sundhed

Aftale om kompetenceudvikling

Rammeaftale om deltidsarbejde

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om kontrolforanstaltninger