Ret til max én nattevagt pr. uge ved graviditet

Det blev ved OK24 besluttet, at der skal tages et særligt hensyn til gravide medarbejdere. Når arbejdsgiveren er bekendt med graviditeten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 14 dage efter sørger for at arbejdet planlægges således, at den gravide ikke udfører natarbejde mere end én gang om ugen.
Overenskomstens parter drøfter de nærmere detaljer i udførelsen af denne ret. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så tal med din lokale tillidsrepræsentant.