Vikaransatte

Jordemødre kan tage vagter gennem vikarbureauer som timelønnet eller være ansat som månedslønnet til at tage vagter gennem vikarbureauet. Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med flere vikarbureauer og alle overenskomsterne dækker både jordemødre der tager vagter ind i mellem gennem vikarbureau og dem der er fastansat som vikar på bureauerne. Der er ikke tegnet overenskomst for det administrative personale ansat på vikarbureauerne. Se hvilke vikarbureauer der er indgået overenskomster med.

Overenskomst med vikarbureauer