Pressekontakt

Pressekontakt i perioden 26. maj til og med 5. juni 2023:

Direktør Iben Konradi Nielsen

ikn@jordemoderforeningen.dk

Telefon: 40 43 22 30

Presseansvarlig Anne-Marie Kjeldset (på ferie fra 26. maj til og med 5. juni 2023)

amk@jordemoderforeningen.dk

Telefon: 21 76 64 04