Ferie og sygdom

Ferie og sygdom

Sygdom er en feriehindring – du kan derfor ikke afvikle ferie, når du er sygemeldt – heller ikke selvom du kun er deltidssygemeldt.

Er du blevet syg inden din ferie, men ønsker at holde den alligevel, så skal du raskmelde dig inden ferien. Der udbetales ikke sygedagpenge i ferieperioden, fordi du de facto er raskmeldt.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, at du afholder ferien. Det er en god ide, også at tage din privatpraktiserende læge i ed i forhold til, at ferien ikke hindre din helbredelse. Såfremt du forventer at forsætter sygemeldingen efter ferien, er det ligeledes vigtigt at få aftalt ferien med kommunen, så der ikke bliver problemer med at genoptage sygedagpengene.

Du har ikke pligt til at opholde dig på din bopæl under din sygemelding – du må således gerne være fx i dit sommerhus eller opholde dig i et andet EU/EØS land, men du må ikke afholde ferie. Det vil sige, at såfremt du i perioder normalvis har bopæl i et andet EU/EØS land, så vil det formentligt være i orden, at du opholder dig der under din sygemelding. Men tager du fx en weekend til Paris uden sædvanligvis at have ophold i Paris, så vil det være at betragte som ferieafholdelse. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt du har afholdt ferie. Er du i tvivl om, hvordan dit ophold bliver betragtet, bør du drøfte det med kommunen.

Såfremt du ikke kan blive behandlet i Danmark, eller du kan dokumentere, at din læge har ordineret rekreation uden for Danmark, kan du midlertidigt godt opholde dig i udlandet under din sygemelding. Det er dog en betingelse, at rekreationsopholdet er lægefagligt begrundet og med fast lægetilsyn eller, at Sundhedsstyrelsen/det behandlende sygehus har givet tilladelse til behandling i udlandet. Vi anbefaler, at du altid kontakter din kommune forud for ophold i udlandet under sygemelding, selvom du har en lægeerklæring på retten til opholdet.