Sygdom i forbindelse med ferie

Sygdom inden ferien begyndelse

Bliver du syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, har du ikke pligt til at begynde ferien. Sygdom er nemlig en feriehindring. Du kan derfor selv vælge, om du vil melde dig syg eller holde ferien som planlagt.

Hvis ikke du vil holde ferien, skal du sygemelde dig overfor din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første sygedag — medmindre der er fastsat andre regler om sygemelding på din arbejdsplads. Din ferie bliver herved suspenderet, dvs. at den udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.

Når ferien suspenderes, fastsætter din arbejdsgiver efter drøftelse med dig, hvornår erstatningsferien skal afholdes. Du kan ikke få ferieuge 1 til 4 udbetalt i afholdelsesåret. Ugerne vil i stedet for automatisk blive overført til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis uge 1 til 4 er overført til næste ferieafholdelsesperiode, og der også er en feriehindring i denne periode, vil ferien først her kunne blive udbetalt. 5. ferieuge kan udbetales eller aftales overført og 6. ferieuge følger de gamle ferieregler.

Hvis du bliver rask, inden din planlagte ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig. Du skal samtidig meddele din arbejdsgiver, om du nu holder den resterende del af din planlagte ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun den resterende del, du kan vælge at afholde, idet du ikke har ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding – medmindre du aftaler dette med din arbejdsgiver. Den del af ferien, du ikke fik afholdt på grund af sygdom, har du så ret til at afholde på et senere tidspunkt. Tidspunktet fastsættes efter drøftelse med din arbejdsgiver. Du er ikke forpligtet til at afholde den resterende del af ferien, hvor den oprindeligt var planlagt.

Sygdom efter feriestart

Reglerne om erstatningsferie ved sygdom under ferie gælder for ansatte, der har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Hvis du bliver syg under din ferie, har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferien i samme ferieår (forudsat at du melder dig syg hos din arbejdsgiver). Det er dig som ansat, der skal dokumentere sygdommen og afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Kravet om, at du skal melde sig syg hos din arbejdsgiver og fremvise lægelig dokumentation ved sygdom under ferie, gælder generelt ved sygdom under ferie, og kravet gælder også for de 5 første sygedage under ferie, hvor du ikke har ret til erstatningsferie.

Meddelelsen om sygdom skal ske efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet, hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse den første sygedag.

Overførsel

Hvis du ikke har kunnet afholde erstatningsferie i ferieafholdelsesåret på grund af sygdom, overføres erstatningsferien til efterfølgende ferieår. Overførslen sker automatisk, uden at der indgås en skriftlig aftale om overførsel af ferie med din arbejdsgiver. Dette er en undtagelse fra krav om, at overførsel af ferie normalt kræver, at din arbejdsgiver accepterer overførslen af ferie, og at der indgås en skriftlig aftale om overførsel af ferien.

Ikke ansat i hele ferieperioden

Har du ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, har du kun mulighed for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Beregningen foretages ved at opgøre, hvor mange feriedage du kan optjene i det pågældende ferieår. Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned. De dage, som du ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af muligt optjente feriedage i ferieperioden med 1/5.

Eksempel: En lønmodtager bliver ansat den 1. januar og bliver under sin sommerferie i juli måned syg i 5 dage.

Lønmodtageren kan potentielt optjene (8 måneders ansættelse fra 1. januar til 31. august x 2,08 feriedage ) = 16,6 feriedage.


Af disse kan der ikke gives erstatningsferie for (16,6 potentielt optjente feriedage / 5) = 3,3 feriedage.


Det betyder, at der skal gives erstatningsferie for (5 sygedage – 3,3 feriedage, der ikke kan erstattes) = 1,7 feriedage.


Hvis lønmodtageren tidligere på året har haft 2 sygedage under ferie hos samme arbejdsgiver, vil lønmodtageren skulle have erstattet (5 aktuelle sygedage – 3,3 feriedage, der ikke kan erstattes + 2 sygedage, der tidligere i ferieåret er trukket fra efter reglen) = 3,7 feriedage.

Eksempel: En lønmodtager er ansat ved ferieårets start den 1. september og har 5 sygedage under en ferie i december måned i ferieåret. Arbejdsgiveren meddeler i december lønmodtageren, at lønmodtageren ikke har ret til at få de 5 feriedage erstattet. Meddelelsen gives på baggrund af en forventning om, at lønmodtageren løbende vil optjene 25 feriedage i ferieåret (da personen er ansat hele ferieåret).
Lønmodtageren fratræder den 31. januar i ferieåret.


Ved fratrædelsen har lønmodtageren optjent (5 x 2,08) = 10,4 betalte feriedage.

Som en følge af det forkortede ansættelsesforhold skal det antal feriedage, som lønmodtageren ikke kan få erstattet, opgøres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsens længde, svarende til (10,4 feriedage / 5 =) 2,1 feriedage, der ikke skal erstattes.


Når lønmodtagerens erstatningsferie opgøres ved fratrædelsen, skal der derfor kun fratrækkes 2,1 feriedage og ikke de 5 feriedage, der blev anvendt under sygdom i december.
Lønmodtager har derfor ret til at få erstatningsdage for (5 – 2,1) =  2,9 feriedage.