Løn under ferie

Løn under ferie

Løn under ferie er din sædvanlige løn, dvs. din fast påregnelige månedsløn, hvilke også indebærer tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde i det omfang, som det normalt udbetales. Over- og merarbejdsbetaling indgår ikke i den sædvanlige løn — heller ikke selv om du meget tit får udbetalt overarbejde. Betalingen for over- og merarbejdet vil dog altid indgå i beregningen af den særlige feriegodtgørelse samt i beregningen af feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden.

Derudover har deltidsansatte ret til en feriegodtgørelse på 12,5 % af udbetalt løn for præsteret merarbejde, jf. § 37 i Aftale om 6. ferieuge m.m.

Særlig feriegodtgørelse – ferietillæg (1%)

Særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) for perioden fra den 1. september til den 31. maj udbetales ultimo maj, og særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) for perioden fra den 1. juni til den 31. august udbetales ultimo august, se nærmere i Ferieaftalen

Særlig feriegodtgørelse – forhøjet ferietillæg (udover 1%):

Ud over særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) har du ret til yderligere særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) efter Aftale om 6. ferieuge m.m. Denne feriegodtgørelse udbetales fortsat pr. 1. maj under reglerne om forskudt ferie.

Regionalt
For jordemødre med mindre end 8 års beskæftigelse (og ikke-ledere) er den særlige feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) 2,85%. For jordemødre med mere end 8 års beskæftigelse (og ledere) er den 1,95%.
Kommunalt
Den særlige feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) for jordemødre er i kommunerne 2,3% og 1,95% for kandidater.