Barselsorlov og ferie

Barselsorlov og ferie

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring. Hvis du ikke kan afholde din ferie inden ferieperiodens udløb (31. december), er der tvungen overførsel af op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge udbetales automatisk i overensstemmelse med §27 (ferie med løn) eller §35 (feriegodtgørelse), medmindre der indgås en skriftlig aftale om overførsel af den 5. ferieuge. Den 6. ferieuge følger stadig de gamle ferieregler.

Eksempel:

En ansat bliver sygemeldt den 15. juli 2021 og raskmeldes den 31. december 2021. Den ansatte har ikke holdt nogen ferie før sygemeldingen. Der foreligger en feriehindring for hovedferien og den øvrige ferie, da den ansatte ikke kan holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Det har ingen betydning, at den ansatte kunne have holdt ferie, før A blev sygemeldt. I forhold til de 5 ikke-afholdte ferieuger sker der følgende:

  • 1.-4. ferieuge overføres.
  • 5. ferieuge udbetales automatisk, medmindre den aftales overført.

Eksempel:

En ansat går på barsel den 1. september 2022 og vender tilbage fra barsel den 1. september 2023.

  • Den ansatte har afholdt 3 ugers hovedferie inden den 1. september 2022 (optjent i ferieåret 1. september 2021 – 31. august 2022).
  • Den ansatte har ikke afholdt sin øvrige ferie på 2 uger.
  • Den 5. ferieuge udbetales automatisk, hvis ikke den aftales overført, og der overføres 1 uges ferie til efterfølgende ferieafholdelsesperiode frem til den 31. december 2023.
  • Når den ansatte kommer tilbage fra barsel den 1. september 2023, har hun således 1 uges ferie tilbage, fra før hun gik på barsel. Denne uges ferie skal den ansatte holde frem til den 31. december 2023. Holder den ansatte ikke den overførte uges ferie, bortfalder ferien, og feriepengene bliver indbetalt til den lokale feriefond eller Arbejdsmarkedets Feriefond.
  • Herudover har den ansatte optjent 5 ugers ferie i ferieåret 1. september 2022 – 31. august 2023. Heraf skal 4 af ugerne holdes inden den 31. december 2023. Den 5. ferieuge kan holdes eller aftales overført. I modsat fald udbetales den automatisk.
  • Derudover har den ansatte ret til 6. ferieuge efter Aftale om 6. ferieuge m.m.