Ferieår, -periode og uge

Ferieåret
Ferieåret starter 1. september år 1 og løber et år frem til 31. august år 2.
Her optjener du 25 feriedage.
Feriedagene optjent i ferieåret kan afvikles til og med 31. december år 2.
Hovedferie og hovedferieperiode
Hovedferien er fra den 1. maj til den 30. september. I hovedferien har du ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie, med mindre du og din arbejdsgiver aftaler, at din sommerferie holdes på en anden måde. Mindst 2 uger af sommerferien skal dog gives i sammenhæng.
Ferieugen
Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne/feriedagene skal afholdes. Ferien begynder ved den planlagte arbejdstids begyndelse den første feriedag, og den slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.
Optjeningsåret
Optjeningsåret er 1. september til 31. august året efter.
Overførsel af ferie
Du kan overføre optjente uafviklede ferietimer/feriedage ud over 4 uger til næste ferieår, dvs. 5. og 6. ferieuge. Det kræver, at du inden ferieårets udløb indgår en skriftlig aftale herom med din arbejdsgiver, da 5. ferieuge som udgangspunkt udbetaltes. Vilkårene for afviklingen af den overførte ferie skal samtidig fastlægges.
Feriens tilrettelæggelse og varsel
Din arbejdsgiver har pligt til så vidt muligt at tage hensyn til dine ferieønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i børnenes skolesommerferie, men det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie.

Din arbejdsgiver skal varsle din sommerferie med 3 måneders varsel og din resterende ferie med 1 måneds varsel.
Afregning af ferie
Ferien holdes i dage. Men ferie afregnes på det regionale område i timer.
Derfor: hvis du jf. et rul/vagtplan skal arbejde 41 timer en uge, hvor du holder ferie. Så afregnes du for 41 timer.
Men du har stadig ret til 25 dages ferie i alt.
Alternativt kan skemalægger for hver af dine ferieuger nedskrive din norm med det antal timer, du er ansat på.

I ferievejledningen er følgende eksempel:
En ansat (A), der gennemsnitligt arbejder 37 timer med skiftende arbejdstider fordelt på dag-, aften-, natte- og rådighedsvagter, har ret til at holde 185 timers betalt ferie i ferieåret. A har tidligere i ferieåret afholdt 4 ugers ferie: 1. uge med 37 timer, 2. uge med 40 timer, 3. uge med 39 timer og 4. uge med 42 timer. A har efter 4 ugers afholdt ferie sammenlagt afholdt 158 ferietimer, dvs. at der resterer 27 ferietimer på ferietimekontoen til brug i den indeværende ferieafholdelsesperiode. A ønsker at holde den sidste uges ferie, som A er berettiget til at holde. Den uge, hvor A ønsker at holde ferie, er arbejdstiden ifølge tjenesteplanen fastsat til 36 timer. Da A kun har ret til betalt ferie for 27 ferietimer, har denne ”underskud” på ferietimekontoen, hvilket betyder, at arbejdsgiveren skal foretage løntræk for “underskuddet” på de resterende 9 ferietimer.