Ferieår, -periode og uge

Ferieåret
I overgangsperioden går ferieårene fra den 1. maj 2019 til 30. april 2020, den 1. maj 2020 til 30. september 2020, den 1. september 2020 til 31. december 2020, og herefter den 1. september 2021 til 31. december 2021 og sådan fremdeles herefter.
Hovedferie og hovedferieperiode
Hovedferien er fra den 1. maj til den 30. september, og det er den periode, hvor du har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie, med mindre du og din arbejdsgiver aftaler, at din sommerferie holdes på en anden måde. Mindst 2 uger af sommerferien skal dog gives i sammenhæng.
Ferieugen
Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne/feriedagene skal afholdes. Ferien begynder ved den planlagte arbejdstids begyndelse den første feriedag, og den slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.
Optjeningsåret
Optjeningsåret er 1. september til 31. august året efter.
Overførsel af ferie
Du kan overføre optjente uafviklede ferietimer ud over 4 uger til næste ferieår, dvs. femte ferieuge. Det kræver, at du inden ferieårets udløb indgår en skriftlig aftale herom med din arbejdsgiver, da femte ferieuge som udgangspunkt udbetaltes. Vilkårene for afviklingen af den overførte ferie skal samtidig fastlægges.
Feriens tilrettelæggelse og varsel
Din arbejdsgiver har pligt til så vidt muligt at tage hensyn til dine ferieønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i børnenes skolesommerferie, men det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie — der gælder dog særlige regler for den 6. ferieuge.

Din arbejdsgiver skal varsle din sommerferie med 3 måneders varsel og din resterende ferie med 1 måneds varsel.